Personuppgifter på Alecta

Personuppgifter på Alecta

Din arbetsgivare har tecknat ett avtal om tjänstepension för din räkning. Det innebär att det är din arbetsgivare tillsammans med Alecta som har ansvar för de personuppgifter som behövs för tjänstepensionsförsäkringen. Det kan till exempel vara namn, personnummer, kontaktuppgifter, kontonummer, hälsouppgifter med mera.

Det här gäller för dig som arbetar på ett företag med en tjänstepensionsplan hos Alecta eller tidigare har gjort det. Samma integritetsskydd gäller även för dig som får pension från Alecta.

Alecta får uppgifter från valcentraler

Din arbetsgivare hämtar och lämnar uppgifter vidare till valcentraler (administrationsbolag) som Collectum. Alecta får tillgång till dina personuppgifter från valcentralerna och använder dem för att beräkna premier och förmåner samt för att administrera din tjänstepensionsförsäkring. I samband med en samordning av tidigare intjänade tjänstepensioner, kan vi även hämta uppgifter från Försäkringskassan eller andra försäkringsbolag.

Alecta uppdaterar adressregister med hjälp av statens person- och adressregister.

Uppgifter används för att ge dig service

Förutom att använda personuppgifterna för din tjänstepensionsförsäkring använder Alecta uppgifterna för att ge dig service och för att nå dig med information eller för att genomföra kundersökningar och sammanställa statistik. För dessa ändamål kan vi kontakta dig för att få till exempel ditt telefonnummer och mejladress.

Du kan ändra och ta del av uppgifter

Om någon uppgift visar sig vara felaktig, har du rätt att begära att få den rättad eller raderad. Du har också rätt att en gång per år kostnadsfritt ta del av de uppgifter som Alecta har som rör dig. Vill du göra en ansökan om att få del av information eller göra en rättelse behöver du kontakta oss skriftligen i ett brev.

Då kan vi lämna uppgifter vidare

Enligt lag är vi skyldiga att lämna vissa uppgifter till exempel till Skattemyndigheten eller Försäkringskassan. För vissa uppgifter anlitar vi extern hjälp till exempel för IT-drift, brevutskick, sammanställande av statistik eller vid kundundersökningar. Då får företagen eller myndigheterna som vi anlitar tillgång till de uppgifter de behöver för att kunna utföra sitt uppdrag. Alecta kan även komma att lämna ut uppgifter till valcentraler.

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!