Ett typiskt Alecta företag - finns det?

34 000 företag - så många företag är kunder i Alecta idag. Det är företag med vitt skilda verksamheter, allt ifrån globala storföretag till mindre konsult­företag, vårdbolag och många småföretag med bara enstaka anställda.

Ett alltigenom typiskt Alecta företag, som alla kan känna igen sig i, finns egentligen inte. Men en vanlig företagskund bland de företag som har ett genomsnittligt antal ITP-försäkrade, ser ungefär ut som nedan. 

Så här gjorde vi

Vi räknade fram hur många ITP-försäkrade våra kunder har i genomsnitt och satte upp en lista med alla företag som hade precis så många försäkrade. Sedan sorterade vi dem utifrån en genomsnittlig ITP-premie. De 40 företagen i mitten av listan studerade vi mer noggrannt. Fortfarande varierade företagens verk­sam­heter stort, men lite vanligare var någon form av tillverkningsindustri. Därför får det familjägda företaget i verkstadsindustrin här illustrera den typiska företags­kunden i Alecta.

Familjeägt i verkstadsindustrin

Under 2018 var företagets omsättning 80 miljoner kronor. Omsättningen varierar från år till år beroende på den internationella konjunk­turen.

Anställda i olika åldrar

Företaget har 33 anställda i olika åldrar. För ett par år sedan varslade man flera anställ­da på grund av vikande orderingång, men har sedan dess rekryterat ingenjörer och säljare.

Två kollektivavtal

Av de 33 anställda är 17 tjänstemän och 16 är arbetare. Det betyder två kollektivavtal, ITP för tjänstemännen och Avtalspension SAF-LO för arbetarna.

Både ITP 1 och ITP 2

11 av tjänstemännen är äldre än 40 år och har därför förmånsbestämd ITP 2. De övriga sex som är yngre, har premie­bestämd ITP 1.

Lön i genomsnitt

Så mycket tjänade i genomsnitt en tjänsteman i månaden under 2018. 

Premieinbetalningar genom Collectum

Under 2018 betalade företaget in totalt 715 200 kronor i ITP-premier för tjänste­männen. Premierna betalades till Collectum som skickade vidare merparten till Alecta.

Totala kostnaden för ITP

Kostnaden för alla tjänstemän med ITP motsvarade 9,9 procent av den totala lönesumman.

Läs mer

Bli kund i Alecta

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice