Bli kund i Alecta och skaffa tjänstepension

Tjänstepensionen är en viktig del i vårt allmänna välfärdssystem och bidrar starkt till ett tryggare arbetsliv och ålderdom för många. För dig som arbets­givare är det enkelt att ge dina anställda del av detta. Att bli kund i Alecta börjar med att du tecknar kollektivavtal.

Teckna först kollektivavtal

För att teckna kollektivavtal behöver företaget först bli medlem i en arbets­givar­organisation inom Svenskt Näringsliv. Eller - teckna ett hängavtal med ett PTK-förbund. Ett hängavtal innehåller samma delar som ett kollektiv­avtal men betyder att företaget är överens med ett fackförbund att "hänga på" ett redan färdigt avtal.

Fortsätt med ett pensioneringsavtal

Med kollektivavtalet på plats tecknar ditt företag därefter ett pension­erings­­­avtal med Collectum. För arbetsgivare med privat­anställda tjänstemän är det ITP-planen och TGL-avtalet (Tjänstegrupplivförsäkring) som gäller. 

Anmäl dina anställda till Collectum

När pensioneringsavtalet är klart, är det dags att meddela Collectum vilka anställ­da som ska ha ITP. Collectum tar hand om admini­stratio­nen, hjälper dig med det du ska rapportera varje månad och skickar ut fakturan.

Nu är ditt företag kund i Alecta

När Collectum fått veta vilka anställda som ska ha ITP, skickar de uppgifter om det till oss på Alecta. Sedan hör vi av oss till dig med ett brev som hälsar dig och ditt företag välkomna.

LÄS MER

Så tecknar du pensioneringsavtal hos Collectum
Flera fördelar med ITP i Alecta

itp-världen i korthet

ITP - står för Industrins och handelns tilläggspension. Det allra första ITP-avtalet kom till redan 1960 och idag omfattar avtalet mer än 2,5 miljoner människor. 35 000 arbetsgivare har ITP som pensionsplan på företaget. Varje månad får cirka 533 000 privatpersoner sin pension utbetald från Alecta. 

Arbetsmarknadens parter - det är arbets­marknad­ens parter Svenskt Näringsliv (företräder arbetsgivarna) och PTK (företräder arbetstagarna) som står bakom tjänste­pension­en ITP. Parterna ser regelbundet över och förfinar innehållet i ITP.

Alecta – är ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag vilket betyder att vi ägs av våra kunder. Vi sköter och svarar på frågor om försäkringarna, för­valtar pensionskapitalet och betalar ut pension­en. Vi beräknar också arbetsgivarens premier för ITP 2.

Collectum – administrerar och fakturerar det som har med ITP att göra. Collectum samlar också in uppgifter om de försäkrades anställning, förmedlar val och upphandlar nya valbara försäkringsprodukter. 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice