Alecta som försäkringsdistributör

Om Alecta

Alecta är ett tjänstepensionsbolag som på uppdrag av arbetsmarknadens parter erbjuder traditionell försäkring inom kollektivavtalsområdena ITP, SAF-LO,
PA 16, KAP-KL/AKAP-KR, PA-KFS och FTP.

Alecta är ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag som ägs av sina kunder, företagen och deras anställda. Det betyder att allt överskott går tillbaka till kunderna och att eventuella underskott i verksamheten också bärs av försäkringskollektivet. Alecta har ingen rådgivande funktion och arbetar helt utan vinstintresse.

Alectas verksamhet som försäkringsdistributör styrs av lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10).

Kontaktuppgifter Alecta

Alecta Tjänstepension Ömsesidigt
Postadress: 103 73 Stockholm, Sverige
Besöksadress: Regeringsgatan 107, Stockholm
Telefon: 08-441 60 00 (+46 8 441 60 00)
Organisationsnummer: 502014–6865
Webbadress: alecta.se

Tillsynsmyndighet

Alectas står, i egenskap av försäkringsdistributör, under tillsyn av Finansinspektionen:
Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-408 980 00
Mejladress: finansinspektionen@fi.se
Webbadress: finansinspektionen.se

Konsumentverket

I den mån Alecta använder marknadsföringsmaterial är det Konsumentverket som utövar tillsyn:
Konsumentverket
Postadress: Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad
Telefon: 0771-42 33 00
Mejladress: konsumentverket@konsumentverket.se
Webbadress: konsumentverket.se

Klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på distributionen av försäkringarna bör du i första hand kontakta Alectas kundservice. Klagomål handläggs direkt och om Alecta inte går med på ett klagomål, får du alltid en förklaring till detta. Alecta har en särskilt utsedd klagomålsansvarig som är registrerad hos Finansinspektionen.

Frågor eller klagomål som handlar om tillämpningen av ITP-planen eller TGL-avtalet prövas av ITP-nämnden. Collectum ansvarar för nämnden (Collectum AB, 103 76 Stockholm). Nämndens beslut kan i sin tur överklagas till Pensionsskiljenämnden.

Läs mer

Om du har ett klagomål

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice