Om vi inte är överens eller du har ett klagomål

Våra kunder är det viktigaste vi har på Alecta och vi vill att du ska vara nöjd. Om du är missnöjd med ett beslut eller handläggningen i ett ärende vill vi därför att du vänder dig till oss. Det är självklart kostnadsfritt.

Missförstånd kan lätt uppstå och vi är naturligtvis beredda att reda ut om något har blivit fel.

Illustration av kontakt med AlectaSom kund kan du lämna klagomål till:

  • Privat: Ring Kundservice Privat på telefon på 020-78 22 80
  • Företag: Ring Kundservice Företag på telefon på 08-441 62 00
  • Ombud: Ring Kundservice Ombud på telefon på 08-441 92 10

Du kan också vända dig direkt till den handläggare som har hanterat ditt ärende eller skicka ett mejl till oss. Det går även bra att skicka brev till oss på adressen, Alecta, 103 73 Stockholm.

Skicka ett mejl till Alecta

De flesta klagomål kan vi ta hand om och besvara direkt, men ibland behöver vi samla in relevant underlag innan vi kan svara. Om vi inte kan svara direkt är det i första hand ansvarig grupp inom avdelning Kund som utreder och beslutar kring ditt ärende. Om vi inte kan lämna ett svar inom 14 dagar får du ett besked om när du kan förvänta dig ett svar.

Du har alltid rätt att få ett skriftligt svar om du så önskar.

Om vi fortfarande inte är överens

Om du fortfarande är missnöjd efter beslut av din handläggare kan du vända dig till Alectas försäkringsnämnd för överprövning. Det gör du skriftligt genom att skicka ett brev per post till Alectas försäkringsnämnd, 103 73 Stockholm. Vissa ärenden får inte avgöras av försäkringsnämnden utan ska istället hanteras av ITP-nämnden.

ITP-nämnden

Frågor eller klagomål som handlar om tillämpningen av ITP-planen eller
TGL-avtalet prövas av ITP-nämnden. Collectum ansvarar för nämnden. Du når dem på adress, Collectum AB, 103 76 Stockholm. Nämndens beslut kan i sin tur överklagas till Pensionsskiljenämnden.

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Om du behöver hjälp och råd i försäkringsfrågor kan du vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå på telefon 0200-22 58 00. Du kan även vända dig till konsumentvägledningen i din kommun.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Om du behöver hjälp och råd i frågor som rör fondbolag och andra finansiella aktörer kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå på telefon 0200-22 58 00

Hallå konsument

Om du behöver hjälp och råd i frågor som rör köp av varor och tjänster kan du kontakta Hallå konsument på telefon 0771-525 525. De kan också hjälpa dig vidare till experter på konsumentbyråer eller kommunal konsumentvägledning.  Du kan även vända dig direkt till konsumentvägledningen i din kommun.

Allmän domstol

Du kan också väcka talan mot Alecta vid allmän domstol.

Ansvarig för klagomål

Klagomålsansvarig för våra privatkunder är Carina Wallin, som är registrerad hos Finansinspektionen.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice