Om vi inte är överens eller om du har ett klagomål

Våra kunder är det viktigaste vi har på Alecta och vi vill att du ska vara nöjd. Missförstånd kan lätt uppstå och vi är naturligtvis beredda att reda ut om något har blivit fel. Det är självklart kostnadsfritt.

Kontakta den som hjälpte dig med ditt ärende

Om du är missnöjd med ett beslut eller handläggningen i ett ärende vill vi att du i första hand kontaktar den person som hjälpte dig med ditt ärende. Vi kan då reda ut eventuella missförstånd eller få en möjlighet att förklara beslutet.

De flesta klagomål kan vi ta hand om och besvara direkt, men ibland behöver vi samla in relevant underlag innan vi kan svara. Om vi inte kan svara direkt är det i första hand ansvarig grupp som utreder och beslutar kring ditt ärende.

Om vi inte kan lämna ett svar inom 14 dagar får du ett besked om när du kan förvänta dig ett svar.

Du har alltid rätt att få ett skriftligt svar om du så önskar. 

Om du inte vet vem du ska vända dig till kan du alltid kontakta vår kundservice. 

Illustration av kontakt med Alecta

  • Privatkund, telefon 020-78 22 80.
  • Företagskund, telefon 08-441 62 00.
  • Ombud, telefon 08-441 92 10.

Du kan även skicka ett mejl till oss eller skicka ett brev. 

Mejl: Skicka ett mejl till Alecta

Brev: Alecta, 103 73 Stockholm

Om du vill få ditt ärende omprövat

Om din handläggare och du inte är överens har du rätt att få ditt ärende omprövat. Omprövningen utreds av samma grupp som utrett ditt ärende tidigare men av en annan handläggare. Skicka ett mejl till ansvarig grupp där du beskriver varför du inte är nöjd med beslutet och att du vill ha ditt ärende omprövat.

Om du fortfarande inte är nöjd

Försäkringsnämnden

Om du fortfarande är missnöjd efter att ha fått ditt ärende omprövat kan du vända dig till Alectas försäkringsnämnd för överprövning.

Försäkringsnämnden är en överprövningsinstans dit Alectas kunder kan vända sig för att få prövning utan att behöva vända sig till domstol eller annan extern instans.

En begäran om prövning ska vara skriftlig och du behöver tydligt ange vad du vill få prövat samt skicka med eventuella handlingar som styrker detta. Begäran skickar du till:

Alectas försäkringsnämnd
103 73 Stockholm.

Vissa ärenden får inte avgöras av försäkringsnämnden utan ska istället hanteras av ITP-nämnden.

ITP-nämnden

Frågor eller klagomål som handlar om tillämpningen av ITP-planen eller
TGL-avtalet prövas av ITP-nämnden. Valcentralen Collectum ansvarar för nämnden. Om du vill att ett klagomål ska prövas av ITP-nämnden ska du beskriva ditt ärende i ett brev. Bifoga även de handlingar som kan ha betydelse för ärendet. Ärendet skickar du till:

Collectum AB
ITP-nämnden
103 76 Stockholm

ITP-nämndens beslut kan överprövas hos Pensionsskiljenämnden.

Prövningsmöjligheter utanför Alecta

Prövning i domstol

Du kan också väcka talan mot Alecta vid allmän domstol. Information om de allmänna domstolarna hittar du på www.domstol.se.

Allmän hjälp och vägledning

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Om du behöver hjälp och råd i försäkringsfrågor, till exempel rådgivning med att tolka försäkringsvillkor eller förklaringar av föräkringstermer och begrepp, kan du vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå. Här kan du även få information om hur du gör för att överklaga ett beslut.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm

Telefon 0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00), vardagar klockan 9-12

Du kan också vända dig till konsumentvägledningen i din kommun.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Om du behöver hjälp och råd i frågor som rör fondbolag och andra finansiella aktörer kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm

Telefon 0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00), vardagar klockan 9-12

Hallå konsument

Om du behöver hjälp och råd i frågor som rör köp av varor och tjänster kan du kontakta Hallå konsument. 

Hallå konsument
Konsumentverket/KO
Box 41
651 02 Karlstad

Telefon: 0771-42 33 00, vardagar klockan 9-16

De kan också hjälpa dig vidare till experter på konsumentbyråer eller kommunal konsumentvägledning. Du kan även vända dig direkt till konsumentvägledningen i din kommun.

Ansvarig för klagomål hos Alecta

Klagomålsansvarig är Carina Wallin som är registrerad hos Finansinspektionen.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice