Om vi inte är överens eller du har ett klagomål

Våra kunder är det viktigaste vi har på Alecta och vi vill att du ska vara nöjd. Om du är missnöjd med ett beslut eller handläggningen i ett ärende vill vi därför att du vänder dig till oss.

Missförstånd kan lätt uppstå och vi är naturligtvis beredda att reda ut om något har blivit fel.

Illustration av kontakt med AlectaSom kund kan du lämna klagomål till:

  • Privat: Ring Kundservice Privat på telefon på 020-78 22 80
  • Företag: Ring Kundservice Företag på telefon på 08-441 62 00
  • Ombud: Ring Kundservice Företag på telefon på 08-441 62 00

Du kan också vända dig direkt till den handläggare som har hanterat ditt ärende eller skicka ett mejl till oss. Det går även bra att skicka brev till oss på adressen, Alecta, 103 73 Stockholm.

Om vi fortfarande inte är överens

Om du fortfarande är missnöjd efter beslut av din handläggare kan du vända dig till Alectas försäkringsnämnd för överprövning. Adressen är Alectas försäkringsnämnd, 103 73 Stockholm. Vissa ärenden får inte avgöras av försäkringsnämnden utan ska istället hanteras av ITP-nämnden eller TGL-nämnden.

ITP-nämnden och TGL-nämnden

Frågor eller klagomål som handlar om tillämpningen av ITP-planen eller TGL-avtalet prövas av ITP-nämnden respektive TGL-nämnden. Collectum ansvarar för dessa nämnder. Du når dem på adress, Collectum AB, 103 76 Stockholm. Nämndernas beslut kan i sin tur överklagas till Pensionsskiljenämnden.

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Om du behöver hjälp och råd i försäkringsfrågor kan du vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå på telefon 0200-22 58 00. Du kan även vända dig till konsumentvägledningen i din kommun.

Allmän domstol

Du kan också väcka talan mot Alecta vid allmän domstol.

Ansvarig för klagomål

Klagomålsansvarig för våra privatkunder är Carina Wallin, som är registrerad hos Finansinspektionen.

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!