Det finns olika skydd för efterlevande i ITP

Det finns olika skydd för efterlevande i ITP

TGL, ITP 2 Familjepension, ITP Familjeskydd och Återbetalningsskydd – alla ger ersättning till de närmaste om en anställd avlider. Men vad skiljer dem åt och hur fungerar de? Här får du en överblick.

Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL har alla som har ITP, medan ITP Familjeskydd och Återbetalningsskydd är skydd som den anställde själv kan välja att lägga till. Vad det kostar kan du läsa mer om längre ner på sidan.

ITP 2 Familjepension har en anställd med ITP 2 som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp och familjepensionen kan den anställda avstå ifrån för att istället lägga premiepengarna på sin egen ITPK.

Men hur och var gör man dessa val och när är det bra att se över efterlevandeskydden? Hjälp de anställda med information om hur de olika efterlevandeskydden fungerar och när det är bra att lägga till eller ta bort.  

Ordförklaringar

Kort om de olika efterlevandeskydden

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

ITP 2 Familjepension

Återbetalningsskydd

ITP Familjeskydd

Var informationen användbar för dig?