Kära kund

2023-06-12 När julen närmar sig skriver jag till dig som är privat- eller företagskund, och därmed även ägare av Alecta eftersom vi är ett ömsesidigt bolag. Jag vill tacka för förtroendet att förvalta din pension och därmed bidra till din eller dina medarbetares trygghet under och efter arbetslivet. Samtidigt vill jag kort berätta lite om de saker vi gjort under året för att skapa ytterligare värde för dig.

Först och främst är vi stolta över att vi fick förnyat förtroende som förvalsbolag för ITP-planens premiebestämda delar i ytterligare fem år, i den upphandling som arbetsmarknadens parter gjorde via Collectum. Det gjorde vi med en ytterligare vässad produkt som gav dig som kund med ITP 1 eller ITPK ännu lägre avgift, 0,09 procent, och bättre garanti.

De utvecklingsförbättringar vi genomfört i verksamheten låg till grund för Alectas framgång i ITP-upphandlingen. Dessa utvecklingsförbättringar möjliggör även att vi kan leverera ökad kundnytta för dig som kund i den förmånsbestämda planen ITP 2. Vi fortsätter att dra nytta av betydande stordrifts- och samordningsfördelar, vilket gör att vi kan hålla ännu lägre kostnader samt ge god avkastning.

Dessutom har vi under året lanserat en ny version av vår webbtjänst, Mina Sidor, som gör självbetjäning enklare för dig som privatkund. Under 2019 kommer även en ny webbtjänst för dig som företagskund. Allt för att leva upp till våra kärnvärden ― enkelhet, kundnytta och ansvar.

Digitalisering för ditt bästa

Under året har vi också drivit ett strategiarbete som engagerat stora delar av företaget. Syftet har varit att säkerställa att vi är det bästa alternativet för kollektivavtalad tjänstepension även i framtiden.

Vi vet att du som kund kontinuerligt ställer allt större krav på effektivitet, enkelhet, tillgänglighet, transparens och flexibilitet. Inte minst pådrivet av digitaliseringen som berör alla delar av samhället. Vi lovar dig som kund och ägare att göra allt vi kan för att erbjuda dig bästa tänkbara pension till de lägsta avgifterna samt öka möjligheten att hantera och informera dig om pensionen på det sätt du vill, där du vill och när du vill. Det gör också att vi måste bli ännu bättre på att lyssna på dig och förstå dina behov.

Hållbarhet allt viktigare

Dessutom vet vi att hållbarhet blir viktigt för allt fler kunder. Alecta har redan ett gediget hållbarhetsarbete, och har bland annat blivit utsett till Europas mest hållbara pensionsbolag.

För att säkra en långsiktigt god och hållbar avkastning på pensionskapitalet lägger vi stor vikt vid vår ägarstyrning, och på att vara transparenta kring den. Under hösten publicerade vi en rapport om vår ägarstyrning.

Vi lovar att fortsätta utveckla vårt hållbarhetsarbete. Vi lägger även ett stort engagemang i att bidra till gemensamma regler och metoder för en hållbar finansbransch i Sverige och på EU-nivå, så att hela branschen kan bidra till ett hållbart samhälle.

Vi ser fram emot att med hjälp av dig fortsätta utveckla Alecta för ditt bästa. Alecta grundades för lite drygt 100 år sedan utifrån insikten att trygghet växer när den delas. Med delat ansvar och delad risk fick alla större trygghet. Det gäller även när vi tillsammans utvecklar Alecta för framtiden.
Tack för att vi får göra det tillsammans med dig!

Trygghet växer när den delas!

Med vänliga julhälsningar
Magnus Billing
VD, Alecta

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice