ITP-upphandlingen klar – Alecta fortsätter vara förvalsbolag

Alecta Optimal Pension blir bättre

Upphandlingen inom ITP-planen är klar och Alecta har blivit utsett till förvalsbolag. Vi förbättrar nu Alecta Optimal Pension både för gamla och nya kunder med ITP 1 och ITPK.

Att vara förvalsbolag innebär att de pensionssparare som inte gör ett aktivt val får sina premiebestämda tjänstepensioner ITP 1 och ITPK placerade hos oss i Alecta Optimal Pension. För dig som redan är kund i Alecta får resultatet ingen praktisk påverkan.

Alecta har levererat högst avkastning (i genomsnitt) både över de senaste 5 och 10 åren jämfört med de andra traditionella försäkringar som är valbara inom ITP, och siffrorna gäller även efter den senaste tidens turbulens inom banksektorn. Vi är fortfarande ett mycket stabilt bolag och kommer vara det även om 5 år.

Lägg därtill att vi även har den allra lägsta avgiften bland de valbara bolagen och nu sänker vi dessutom avgiften ytterligare - från 0,09 procent till 0,05 procent. Det ger dig som sparare en ännu bättre pension på lång sikt.

Ändringarna börjar gälla först från 1 oktober

Här är några av förbättringarna:

  • Sänkt avgift – avgiften vi tar ut för att administrera din pension blir ännu lägre - 0,05 procent (tidigare 0,09 procent).

  • Sänkt avgiftstak – avgiftstaket gör så att du som mest betalar 40 kronor per månad i administrativ avgift (tidigare var det 50 kronor).

  • Ännu bättre dämpning – för att din pension inte ska ändras för mycket från år till år tillämpar vi en särskild dämpningsregel. Tack vare den kan pensionen inte sänkas med mer än 3 procent från ett år till ett annat (tidigare gällde 5 procent). Detta gäller dig som har en livslång utbetal­ning.

  • Mer stabil pensionsutbetalning - när vi räknar fram din månads­pension, använder vi av oss en så kallad prognosränta. Nu kommer vi att justera prognosräntan varje månad vilket betyder att vi jämnar ut de svängningar som en skiftande marknad kan få på ditt pensionskapital. Det gör att din utbetalning blir mer stabil.

  • Ändrad målallokering och åldersgräns i placeringsinriktningarna - Varje försäkring är knuten till en viss placeringsinriktning i Alecta. För varje placeringsinriktning finns en placeringspolicy som anger den eftersträvade långsiktiga fördelningen mellan olika tillgångsslag över en längre period. För att ge dig en god avkastning även framöver ändras placeringspolicyn så att andelen alternativa investeringar höjs med tio procentenheter och andelen räntebärande tillgångar sänks med lika mycket.

    Idag knyts försäkringen till placeringsinriktningen med 40 procent aktier när utbetalningen påbörjas, men senast från 65 år. Detta gäller även i fortsättningen, men en nyhet är att den senaste tidpunkten då försäkringen knyts till placeringsinriktningen med 40 procent aktier flyttas fram till 66 år.

Läs mer

Pressmeddelande

ITP-upphandlingen

Med uppdrag av arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv och PTK gör Collectum med jämna mellanrum en upphandling av förvaltare av tjänstepensionen ITP.

Syftet med upphandlingarna är att du som är privatanställd tjänsteman och omfattas av ITP, ska få en så hög pension som möjligt till lägsta möjliga avgift i finansiellt stabila pensionsbolag.

Hittills har upphandlingar genomförts vid fyra tillfällen: 2007, 2010, 2013 och 2018. Den aktuella upphandlingen gäller för åren 2023–2028.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice