Ändringar i Alecta Optimal Pension

Nu börjar ändringarna i den senaste ITP-upphandlingen att gälla. Ändringarna gäller för dig som har Alecta Optimal Pension och är framtagna för att du ska få en så bra och trygg pension som möjligt.

Ändringarna i Alecta Optimal Pension

  • Sänkt avgift.
  • Bättre dämpningsregel – pensionsutbetalningen kan inte minska mer än fem procent vid ett årsskifte.
  • Stärkt garanti – den garanterade pensionen kan höjas även ett och två år efter att utbetalningen har startat.
  • Ändrad garanti vid flytt – vi garanterar hela det inflyttade pensionskapitalet vid flytt före 51 års ålder.* 
  • Möjligheten att ändra placeringsinriktning upphör.

Vi sänker avgiften

Avgifterna betyder mycket för hur stor din pension blir. Ju lägre avgift, desto mer pension får du. Den 1 oktober sänker vi vår administrativa avgift inom ITP från 0,10 till 0,09 procent. Avgiftstaket sänker vi till högst 50 kronor per månad, tidigare högst 75 kronor per månad.

LÄS MER

Här hittar du avgifter för andra avtalsområden än ITP

Bättre dämpningsregel för pension under utbetalning

För att din pensionsutbetalning inte ska ändras allt för mycket från ett år till ett annat finns en särskild regel i Alecta Optimal Pension, en så kallad dämpningsregel.

Regeln gäller när pensionen betalas ut livet ut och innebär att din pension som mest kan sjunka fem procent i januari varje år. Från 1 oktober tar vi bort det tidigare taket för hur mycket pensionen får öka vid ett årsskifte. Om utvecklingen av ditt pensionskapital är riktigt bra kommer din pension alltså att öka i motsvarande grad – direkt från nästa årsskifte.

Stärkt garanti

Från 1 oktober stärker vi garantin. Då garanterar vi 70 procent av aktuellt pensionskapital även ett och två år efter den första utbetalningen (om det ger mer än det som redan är garanterat). Om utvecklingen av ditt pensionskapital är bra innebär det alltså att vi höjer den garanterade pensionen vid dessa tillfällen.

Ändrad garanti vid flytt av pensionskapital

När du flyttar ditt pensionskapital till oss bestäms garantin av din ålder vid flytten. Från 1 oktober ändrar vi den garanterade andelen:

Garanterad andel vid flytt till Alecta

Din ålder när Alecta får in flyttkapitalet Garanterad andel*
Till och med 50 år 100 procent
51 år eller äldre 70 procent

*Flyttgarantin för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension via Fora är oförändrad.

Möjligheten att ändra placeringsinriktning tas bort

Från 1 oktober tar vi bort möjligheten att själv välja hur pensionskapitalet i din Alecta Optimal Pension ska placeras. Istället gäller ett förval där vi ändrar placeringsinriktning automatiskt vid olika åldrar:

  1. Fram till 63 års ålder: förvald placeringsinriktning med 60 procent aktier, 30 procent räntebärande värdepapper och 10 procent fastigheter och alternativa investeringar.
  2. När du blir 63 år: från 60 till 50 procent aktier.
  3. När du tar ut din pension, eller senast vid 65 år: från 50 till 40 procent aktier.

Jämför oss gärna med andra

Med Alecta Optimal Pension får du ett sparande med riktigt låga avgifter, god avkastning och garanti. Jämför oss gärna med andra och se fördelarna med att vara kund i Alecta på collectum.se.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice