Nyhet 2017-03-01

Ändrade premier för förmånsbestämda pensioner från 1 mars 2017

Frågor och svar om ändrade premier för förmånsbestämda pensioner

Varför ändrar Alecta premierna?

Vi ändrar premierna för att anpassa dem till den rådande lågräntemiljön och för att den förväntade livslängden har blivit längre.

Alectas finansiella ställning är stark men med den lågräntemiljö vi nu har är förväntningarna på avkastningen lägre. Premierna ska räcka till att fullfölja våra försäkringsåtaganden på lång sikt och ge återbäring. Genom att anpassa premierna nu - säkerställer vi att vi kan hålla våra pensionslöften långt in i framtiden.

Vilka premier ändras?

  • Löpande premier för förmånsbestämd ITP 2 Ålderspension höjs.
  • Löpande premier för ITP 2 Familjepension sänks.
  • Premier för förmånsbestämd avgångspension höjs.
  • Premier för PRI-inlösen och beståndsöverlåtelser höjs.

När börjar de nya premierna att gälla?

Ändringarna gäller från den 1 mars 2017 och gäller vid nyteckning och när förmånen ändras som till exempel vid en löneändring.

Hur påverkas den löpande premien för ITP 2 Ålderspension?

Premien för befintliga försäkringar i Alecta påverkas inte eftersom Alecta inte kan höja premien för försäkringar som redan är tecknade. Höjningen gäller alltså endast vid nyteckning och när den anställdes förmån höjs.

Om förmånen höjs vid exempelvis en löneändring innebär det att den högre premien gäller på förmånsökningen, medan den gamla premien fortsätter att gälla för den ursprungliga förmånen. Vid en nyanställning kommer den nya premien att gälla på hela förmånen.

Den löpande premien höjs med cirka 18 procent för en 40-åring, 15 procent för en 50-åring, och 12 procent för en 60-åring.

Hur påverkas den löpande premien för ITP 2 Familjepension?

  • För försäkringar som tecknats 1 december 2012 eller senare, sänks premien med mellan 11 och 13 procent.
  • Försäkringar som tecknats före 1 december 2012 är tecknade med ett lägre pris än det som började gälla 1 december 2012. För dessa försäkringar blir sänkningen därför mindre eller uteblir helt.

Hur mycket sänks premieräntan för löpande betald försäkring?

Premieräntan sänks från 2 till 1,25 procent. Efter avdrag för avkastningsskatt och drift sänks räntan från 1,41 till 0,95 procent.

Sänks även räntan för PRI-inlösen?

Premieräntan sänks från 1,1 till 0,85 procent, men samtidigt sänks även avdragen för avkastningsskatt och driftskostnader. Det innebär att nettopremieräntan, som är den ränta som priset i praktiken baseras på, höjs från 0,51 till 0,55 procent.

Vad innebär premieändringen för kundföretagen?

Höjningen gäller endast vid nyteckning och när den anställdes förmån höjs som till exempel vid löneökningar, nyinträden och återinträden. För ett genomsnittligt kundföretag bedömer vi att premiehöjningen blir 1,2 procent på ett års sikt.

Vi har PRI, påverkas vår kostnad?

Premien för ITP 2 Familjepension kommer att minska med i genomsnitt 6 procent.

Hur påverkar premieändringen en PRI-inlösen?

För en genomsnittlig PRI-inlösen höjs premien med cirka 3 procent till följd av premieändringen. För bestånd som huvudsakligen består av kvinnor höjs premien med cirka 5 procent.

Hur påverkas premien för de anställda som valt alternativ ITP?

Den frilagda premien sänks i de flesta fall med mellan 0 och 1,5 procent, som en följd av att premien för ITP 2 Familjepension sänks.

När är rapporterna i internetkontoren uppdaterade med de nya premierna?

Internetkontoret för företag

Rapporterna som påverkas är Kostnadsberäkning vid löneändring, Kostnadsberäkning vid nyrekrytering, Premieprognos ITP2 och Sök försäkrad. Från den 23 februari är tjänsterna uppdaterade med de nya premierna.

Internetkontoret för ombud

Rapporterna som påverkas är Kostnadsberäkning vid löneändring, Kostnadsberäkning vid nyrekrytering, Premieprognos ITP2, Sök försäkrad.
Från den 23 februari är tjänsterna uppdaterade med de nya premierna.

Tjänsterna Beställ försäkringsuppgifter (PDF) samt MisLife Insurance XML 1.6.2. påverkas också. Från den 6 mars är dessa tjänster uppdaterade med de nya premierna.

Vilka är Alectas nya livslängdsantaganden?

Alecta antar att en man lever i 21,7 år från 65-årsdagen och att en kvinna lever i 24,0 år från 65-årsdagen. För en förmånsbestämd försäkring som betalas löpande använder vi ett livslängdsantagande som baseras på andelen kvinnor och män i beståndet – 22,7 år från 65-årsdagen.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice