Sjuk- och friskanmälan

Sjuk- och friskanmälan skickar du direkt till Collectum. 

När en anställd har varit sjuk i mer än 90 dagar, eller 105 dagar under en ettårsperiod, anmäler du det till Collectum. Det räcker med att du skickar in sjukanmälan, du behöver inte skicka med läkarintyg.

När den anställde blir frisk igen anmäler du även det till Collectum.   

Inga premier när den anställde är långvarigt sjuk

Var informationen användbar för dig?