Bild på Kent, pensionshandläggare

Kent, Kundservice företag

Allt du behöver för att redovisa löneskatten finns i internetkontoret. Vi har räknat ihop summan åt dig. Du behöver bara skaffa behörighet, logga in och hämta den.

Hämta själv underlag för särskild löneskatt ITP 2

Särskild löneskatt är en skatt som företag ska betala för sina pensions­kostnader. I vårt internetkontor kan du snabbt få de uppgifter du behöver. Logga in, hämta summan och redovisa den till Skatteverket - det är allt.

Du hämtar enkelt själv underlaget för löneskatten i vårt internetkontor. Där får du en totalsumma som motsvarar före­tagets pensions­kostnader för ITP 2. Det är den summan som du redovisar till Skatteverket.

Gör så här 

  1. Logga in och gå till menyn "Tjänster".
  2. Välj tjänsten "Löneskatteunderlag för ITP 2".
  3. Fyll i alla uppgifter och avsluta med "Beställ".
  4. Klicka på "Visa beställda tjänster" och hämta "rapporten" som du får i en excel-fil.

Har du rätt behörighet?

För att komma löneskatteunderlaget för ITP 2, behöver du ha rätt behörighet i internetkontoret. Har du inte det, vänder du dig till den som är huvudansvarig för Alectas internetkontor på ditt företag.

För att kunna hämta löneskatte­underlaget för ITP 2 i internetkontoret, behöver ditt företag ha skaffat internetkontoret och skrivit på vårt avtal. Det behöver också finnas en huvudansvarig på ert företag som delar ut behörighet till de som ska använda tjänsterna i internetkontoret.

Läs mer

Skaffa dig vårt internetkontor

Illustration siffrorDu får en totalsumma som motsvarar kostnaderna för tjänstepensionen ITP 2. Vi har vi dragit av den del av premien för ITP Sjukpension som Alecta betalar särskild löneskatt för. Du behöver bara hämta totalsumman och redovisa den till Skatteverket. 

Om ni har anställda i utlandstjänst

Om ni betalar sociala avgifter i Sverige för utlandsanställda, ska ni även redovisa särskild löneskatt för deras pensions­kostnader i ITP 2 till Skatteverket. Och om ni har tecknat ITP Utland, behöver ni dra av eventuella komplett­erande premier till ITPK från totalsumman.

I Alectas internetkontor kan du enbart få uppgifter om ITP 2.  För att få löneskatte­underlag för ITP 1 och ITPK vänder du dig till Collectum.

Läs mer 

Löneskatt för ITP 1 och ITPK hos Collectum

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!