Inlösen av pensionsskuld i PRI

Har ditt företag valt att finansiera ålders­pensionen i ITP 2 genom den så kallade PRI-modellen, fungerar inlösen i Alecta så här.

Företaget kan lösa in hela eller delar av pensions­­skulden mot en engångspremie i Alecta. Vid inlösen tar Alecta över ansvar­et för pensionsåtagandena.

Vid en delinlösen kan företaget välja att lösa in pensionsskulden enligt en av två regler:

  • Huvudregel - inlösen sker i åldersordning: äldst först.
  • Alternativ regel - inlösen sker i ålders- och kategoriordning: fribrevs­havare, ålders­pensionärer, sjuk­pensionärer och aktiva i arbets­givarens tjänst (äldst först). 

Så räknar vi fram kostnaden för inlösen

Engångspremien för inlösen som Alecta räknar fram grundar sig på de förut­sätt­ningar som gäller när beräkningen görs. Om förut­­sättning­arna ändras innebär det att vi med mycket kort varsel kan behöva justera engångs­premien. Den uppgift som vi kan lämna för kostnaden är därför alltid preliminär.

Läs mer

Pressmeddelande 2023-11-10: Sänkta premier vid inlösen

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice