Dags att skrota frilagd premie

När nöden är som störst är hjälpen som närmast, lyder ett gammalt ordspråk. Och visst kan det väl behövas lite hjälp efter ett år med krig i Europa, kraftigt stigande räntor, rusande energipriser och den högsta inflationen på över 30 år. Därför känns det extra bra att Alecta kan presentera två riktigt goda nyheter 2023:

De förmånsbestämda pensionerna höjs med hela 11 procent och landets arbetsgivare får samtidigt kraftigt sänkta kostnader för pensioner och försäkringar i Alecta.

Båda besluten ligger helt i linje med hur ett bolag som ägs av sina kunder ska fungera. Alecta ska inte tjäna pengar på sina kunder utan åt sina kunder. Om det finns ekonomiskt utrymme (och det gör det nu, Alectas nyckeltal är urstarka) ska allt överskott gå tillbaka till kunderna och ingen annan.

Att mer pengar landar i pensionärernas plånböcker och att arbetsgivarna får sänkta kostnader lär glädja många i dessa tuffa tider. Men av erfaren­het vet jag att en grupp brukar bli besviken när Alecta kommer med goda nyheter: tiotaggare som har frilagd premie.

Många missförstånd, vanligt med besvikelser

Det finns tyvärr många missförstånd kring frilagd premie. Ett av dem är att arbetsgivaren måste använda frilagd premie för tiotaggare som valt en tiotaggarlösning istället för ITP. Ett annat vanligt missförstånd är att frilagd premie är Alectas förslag till premie för tiotaggarlösningar. Inget av det stämmer. Frilagd premie är ingen produkt, ingen rekommendation, inget tips och framför allt inget tvång. Frilagd premie är istället en ren upplysning om vad det hade kostat arbetsgivaren att fortsätta köpa de delar av ITP-försäkringen som medarbetaren valt bort i och med sitt beslut att istället teckna en tiotaggarlösning.

En tiotaggarlösning är arbetsgivarens eget erbjudande

En tiotaggarlösning är alltid arbetsgivarens eget alternativ till ITP 2, och Alecta har inget som helst inflytande över hur den ska vara utformad, i vilket försäkrings­bolag den ska tecknas eller vilken premie som ska användas. Allt detta är det helt upp till arbetsgivaren att fatta beslut om.

Att många arbetsgivare en gång i tiden valde att erbjuda sina tiotaggare frilagd premie beror på att man ville ha kostnadsneutralitet. Tanken var att det varken skulle bli dyrare eller billigare för arbetsgivaren att erbjuda ett egenutformat alternativ till ITP 2. För att uppnå det valde man att ”kopiera” Alectas prissättning. Genom att löpande fråga Alecta ”Vad hade vi fått betala om medarbetaren fortfarande hade haft ITP 2?” säkerställer man visserligen kostnadsneutralitet, men får också ta konsekvenserna av det de år då Alecta – som nu – kraftigt sänker arbetsgivarnas pensionskostnader.

Frilagd premie sjunker kraftigt, många hamnar nära noll

Redan när vi gick in i 2022 sjönk den frilagda premien rejält för många tiotaggare, och nu blir effekten ännu kraftigare. För en typisk tiotaggare (för vissa mer, för andra mindre) sjönk den frilagda premien med hela 39 procent när vi gick in i 2023. Störst blir effekten för de äldsta tiotaggarna. Tre av fyra tiotaggare över 60 års ålder och var fjärde tiotaggare mellan 55 och 59 fick en frilagd premie nära noll från årsskiftet.

Undvik frilagd premie!

Jag har stor respekt för att det kan vara svårt att förhandla om pensionsvillkoren under pågående anställning, och att det därför kan vara svårt att fasa ut gamla överenskommelser om frilagd premie. Men i den mån det går anser Alecta att frilagd premie bör undvikas som premiemodell för tiotaggarlösningar. Bara genom att släppa kopplingen till Alectas prissättning av förmånsbestämd ITP 2 kan man som arbetsgivare helhjärtat glädja sig åt Alectas kostnadssänkningar för de som har ITP 2 samtidigt som man kan se sina tiotaggare i ögonen.

Ett sådant vägval innebär visserligen att tiotaggarlösningarna i de flesta fall blir klart dyrare för arbetsgivaren än vad ITP 2 skulle ha varit, men med drygt 30 års erfarenhet av frilagd premie kan vi konstatera att frilagd premie för länge sedan har passerat sitt bäst-före-datum. Det är dags att skrota frilagd premie och som arbetsgivare själv ta kontrollen över de alternativa pensionslösningar man erbjuder sina medarbetare.

ITP 2-premien över tid

Vad som är rätt premie i en lokalt utformad tiotaggarlösning finns det inget generellt facit för. Varje företag behöver se till sin egen ålders- och lönestruktur och utgå ifrån det motiv man har till att över huvud taget erbjuda något annat än de kollektivavtalade pensionslösningarna ITP 1 och ITP 2 för sina tiotaggare. Många sneglar dock på vad ITP2 kostat över tid, och då kan den här bilden vara till nytta. Det extremt låga ränteläget gjorde att 2021 utgjorde ett ”all time high” för ITP 2-premierna. Sedan dess har räntorna stigit, och vi är nu tillbaka på vad som historiskt sett är mer normala nivåer.

 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice