Premier för tiotaggarlösningar

Hur en alternativ pensionslösning ska vara utformad och hur mycket som ska betalas in till den bestämmer arbetsgivaren helt och hållet själv. Alecta har inget inflytande över det. Det finns dock några premiemodeller som är vanliga - läs om dem här.

När en medarbetare kommer överens med sin arbetsgivare och väljer en ”tiotaggarlösning” eller ”alternativ ITP” innebär det att han eller hon samtidigt väljer bort huvuddelen av de pensionsförmåner som är tecknade i Alecta. Kvar finns normalt bara ITP Sjukpension medan allt framtida intjänande av ålders- och familjepension i Alecta upphör. Det är dessa förmåner som nu ersätts av de förmåner som ingår i den alternativa pensionslösningen. Alecta har inget inflytande över detta och kan heller inte se om och i så fall var den nya, alternativa pensionslösningen har tecknats.

Premietrappa

Arbetsgivaren betalar in en viss procentsats av medarbetarens lön till tiotaggarlösningen. Procentsatsen brukar variera med den anställdes lön och ålder, därav namnet premietrappa. På vilken nivå procentsatserna ska ligga beror bland annat på personalstrukturen, löner och på hur generös arbetsgivaren vill vara i sitt erbjudande. Det finns hundratals varianter av premietrappor på marknaden, och den premietrappa som är helt rätt för en arbetsplats kan vara helt fel för en annan.

Individuell premie

Med en individuell premie väljer arbetsgivaren att inte ha en generell premiemodell för sina anställda. Istället förhandlar arbetsgivaren fram en en individuell premie för varje berörd anställd. Det ger flexibilitet men ställer också krav på löpande uppföljning.

Frilagd premie

Det här är en ganska vanlig men tyvärr också ofta missförstådd premiemodell för tiotaggare. Frilagd premie är inte Alectas förslag till premiesättning av tiotaggarlösningar som tecknats i andra försäkringsbolag. Frilagd premie är istället:

”En upplysning om kostnaden för ålderspension, familjepension, premiebefrielse och utjämningspremie på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp om det hade köpts som försäkring i Alecta”.

En problemfylld premiemodell som bör undvikas

Om arbetsgivaren valt frilagd premie har arbetsgivaren alltså lovat att ”kopiera” Alectas prissättning av ITP 2 trots att medarbetaren inte längre vill ha ITP 2. Numera framstår en sådan premiemodell som ganska ologisk och problematisk, men en gång i tiden tyckte många att kostnadsneutralitet var en viktig poäng. Man ville säkerställa att arbetsgivaren varken skulle tjäna eller förlora på att den anställda valde att ligga kvar i ITP 2 eller valde det lokalt utformade pensionserbjudandet.

Nu, med mer än 30 års erfarenhet av vad frilagd premie kan medföra, avråder Alecta från att tillämpa frilagd premie för tiotaggarlösningar.

En viktig anledning till det är att den frilagda premien över tid varierar, både uppåt och nedåt. Det är helt naturligt i den förmånsbestämda försäkring som den frilagda premien ”skuggar”, men när den frilagda premien används i premiebestämda lösningar (där medarbetarens pension är beroende bland annat av storleken på inbetalningarna) leder det ofta till irritation, missförstånd och i värsta fall till konflikt mellan medarbetaren och arbetsgivaren. Även om medarbetaren skrivit under på att han eller hon är införstådd med utformningen av den lokala lösningen visar erfarenheten att den förståelsen kanske inte finns kvar 5, 10 eller 20 år senare.

Ta kontroll över företagets pensionserbjudande

Om arbetsgivaren väljer att erbjuda ett eget utformat alternativ till ITP ger det en bättre kontroll. Då minskar risken för onödig frustration, och arbetsgivaren blir också fri från den oavsiktliga påverkan på tiotaggarnas pensionsinbetalningar som eventuella premierabatter från Alecta kan leda till.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice