Kollektiv slutbetalning av ITP 2

Har du hört talas om kollektiv slutbetalning? Det betyder att en anställd som slutar jobba vid 62 år för att gå i pension, kan få premier­na som saknas fram till 65 år betalda genom Alecta.

Pensionsålder för ITP 2 är normalt 65 år, men samtidigt går det bra att ta ut pension­en både tidigare och senare. Men då är det viktigt att komma ihåg att ett tidigt eller sent uttag alltid påverkar storleken på pensionen på ett eller annat sätt. Den kan både bli högre och lägre.

Bra att vänta till efter 62 år

För en anställd som vill gå i pension tidigare än 65 år, är det oftast bra att vänta till månaden efter 62-årsdagen. Pensionen kan då bli lika stor som vid 65 år eftersom de premier som arbets­givaren skulle ha fortsatt att betala fram till 65 år istället blir betalade med kollektiva medel. Därför begreppet – kollektiv slutbetalning. För att en kollektiv slutbetalning ska kunna bli aktuell måste den anställda sluta sin anställning i pensioneringssyfte. Läs mer om vad det innebär i faktarutan nedan.

Om det istället är arbetsgivaren som står för kostnaderna för slut­betal­ningen brukar vi tala om en - frivillig slut­betal­ning. Det kan bli aktuellt om den an­ställda är yngre än 62 år eller slutar sin anställning - men inte för att gå i pension.

Gör en avanmälan så sköter vi resten

Har du en anställd som slutar sin anställ­ning för att gå i pension gör du en så kallad avanmälan till Collectum. Sedan hör vi av oss till den anställda med ett besked om ålderspensionen blir slut­betald eller inte och vad det innebär.

Kollektiv slutbetalning

Premierna för ITP 2 Ålderspension och eventuell ITP 2 Familjepension fram till 65 år blir betalade med kollektiva medel. Detta gäller när

  • den anställda är äldre än 62 år och en månad och slutar sin anställning med syfte att gå i pension.

Pensioneringssyfte

Att sluta sin anställning i pensioneringssyfte innebär att den anställda

  • slutar att arbeta helt eller arbetar mindre än 8 timmar per vecka
  • inte har för avsikt att arbeta 8 timmar per vecka eller mer
  • inte står till arbetsmarknadens förfogande och/eller är anmäld till Arbetsförmedlingen
  • inte får eller har ansökt om ersättning från Försäkringskassan på grund av sjukdom eller arbetsskada.

Frivillig slutbetalning

Arbetsgivaren står för kostnaderna för slutbetalningen. Detta gäller när

  • den anställda är yngre än 62 år, eller
  • den anställda slutar sin anställning men inte i syfte att gå i pension.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice