40 år med premiereduktioner

Alectas löfte är att varje dag jobba hårt för att våra kunder ska få ut mesta möjliga pension för sina pengar. För oss innebär det att vi ska ta så lite betalt som möjligt för försäkringarna i ITP 2.

Leva upp till vårt löfte

När det finns utrymme för att ge en premiereduktion, det vill säga att ta mindre betalt för tjänstepensionen, är det ett sätt för oss att leva upp till vårt löfte. Men för att vi ska kunna reducera premierna, måste vissa förut­sättningar finnas. 

Förutsättningar för premiereduktioner i ITP 2

För att kunna reducera ITP 2-premierna måste Alectas finansiella ställning vara stark. Vi ska ha betalat ut dagens pensioner, ha resurser nog att klara framtida pensioner, värdesäkrat både pensionerna som betalas ut nu och de ITP 2-pensioner som är intjänade men som ännu inte börjat betalas ut. Om allt detta finns på plats och den kollektiva konsolideringen är över 150 procent ska Alecta sänka arbetsgivarnas pensionskostnader genom att tillämpa premiereduktioner.

Sänkta premier är inget alternativ

Vi får ofta frågan varför vi inte helt enkelt sänker premierna istället för att ge premiereduktioner. Svaret är att ITP-avtalet inte tillåter att vi först sänker och sedan höjer premierna igen - om och när det skulle behövas.

40 år av premiereduktioner

Under de 65 år som gått sedan ITP 2-planen förhandlades fram har premierna varit reducerade i sammanlagt 40 år. Så länge Alectas finansiella ställning är tillräckligt stark och inga omvälvande händelser inträffar kan man därför betrakta reducerad premie som den normala premien.

Pengarna stannar i företaget

Vitsen med reducerade premier är att pengarna stannar i kundföretagen och inte blir föremål för en negativ skatte­belast­ning. Dessutom får kund­företagen maximal frihet att själva bestämma vad pengarna ska användas till.

Premiereduktioner mellan 1960 och 2024

Här ser du Alectas premiereduktioner för ITP 2 Ålderspension och ITP 2 Familjepension mellan år 1960 och 2024.

År Reduktion i procent
 1960-1961  7 %
 1962  10 %
 1963-1964  7 %
 1965-1966  10 %
 1967-1969  12 %
 1970-1974  15 %
 1975  18 %
 1976-1993  20 %
 1994-2001  0 % *
 2002  15 %
 2003-2007  -
 2008  40 %
 2009-2018  -
2019 10 %
2020-2021 0 %
2022 30 %
2023 40 %
2024 30 %

*Företagsanknutna medel: ca 66 miljarder kr. Överskott som 1999 fördelades ut till Alectas kundföretag för pensionsändamål. 

Även reduktioner på riskpremien

Alecta kan även ge reduktioner på risk­premien. 2024 är premien för sjukpension reducerad med 90 procent. Premien för premiebefrielse vid sjukdom och föräldraledighet är reducerad med 50 procent. 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice