Tjänstegrupp­liv­försäkring, TGL

När företaget anmäler en anställd till ITP ska ni även anmäla den anställda till Tjänstegrupplivförsäkringen TGL. Försäkringen ger de närmaste ett bestämt belopp om den anställda skulle dö före pensionen. Många vet inte om att de har TGL - så hjälp oss att berätta!

TGL-premien 

TGL i Alecta kostar 31 kronor. TGL kostar lika mycket för alla anställda med ITP - oavsett ålder och lön.

Vem ska ha TGL? 

Tjänstegrupplivförsäkring

Alla anställda som är över 18 år och arbet­ar mer än 8 timmar i veckan, har rätt till TGL. Har du en anställd som har fyllt 65 år, ska du betala för TGL så länge anställ­ningen varar men längst till den anställda fyller 70 år. 

Så tecknar du TGL

När du som arbetsgivare tecknade ITP för företaget, tecknade du även TGL. Valde du då att lägga TGL i Alecta - blir det enkelt när en ny anställd börjar hos er. Då räcker det nämligen med att du anmäler den anställda till ITP, så följer TGL med automatiskt. 

Enklare hantering hos oss

Alectas hantering av TGL skiljer sig något från övriga leverantörers. Hos oss får du: 

Individuell anmälan

TGL i Alecta tecknas individuellt för nästan alla anställda. Det betyder att uppgifter om TGL finns med i all viktig information som rör och når den anställda. Som arbetsgivare ser du uppgifterna i Alectas Internetkontor och på fakturan från Collectum.

En faktura för alla tjänstemän

Väljer du Alecta för TGL får du en och samma faktura från Collectum för samtliga tjänstemän i företaget.  

Du sjukanmäler - vi håller koll på resten

Med TGL i Alecta behöver du som arbets­givare bara göra en sjukanmälan till Collectum när en anställd varit sjuk i 3 månader. Då blir du automatiskt premiebefriad både för ITP och TGL. Om ditt företag har TGL i ett annat bolag än Alecta, måste du komma ihåg att även göra en separat sjukanmälan dit.

Synligt i värdebeskedet till den anställda

I värdebeskedet från Avtalat finns uppgiften om TGL i Alecta med. Här syns storleken på ersättningen som betalas ut vid dödsfall.

Snabb handläggning vid dödsfall

Om en anställd dör behöver du som arbets­givare inte kontakta oss. Vi får uppgifter direkt från ett centralt register och kontaktar sedan familjen.

Alecta bevakar under en lång tid

TGL har generösa regler för hur för­säkr­ingen ska gälla även när en anställning upphört och premie­inbetal­ningen är avslutad. Om en anställd dör inom 27 månader efter att anställningen upphört, kontaktar vi alltid dödsboet och undersöker om vi kan betala ut ersättning.

Blankett

Begäran om flytt av Tjänstegrupplivförsäkring, TGL till Alecta

Vem kan få ersättningen från TGL?

Om en anställd dör före pensionen får de närmaste ett bestämt belopp från Tjänstegrupplivförsäkringen. Storleken på beloppet hänger ihop med den anställdas ålder och betalas ut till

  • make/maka/registrerad partner
  • barn
  • föräldrar.

Så får även en sambo ersättning

För att en sambo ska kunna få ersättningen från TGL behöver den anställda fylla i ett så kallat särskilt förmånstagarförordnande. Blanketten hittar du på avtalat.se

Läs mer

Särskilt förmånstagarförordnande för TGL

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice