Särskild löneskatt för ITP 2

Alla arbetsgivare som tecknat tjänstepension för sina anställda ska betala en särskild löneskatt på pensionskostnaderna, bland annat för ITP 2 i Alecta.

Den särskilda löneskatten är 24,26 procent av det totala beloppet för pensionskostnaderna. Som arbetsgivare redovisar du själv kostnaderna till Skatteverket. Alecta rapporterar inga belopp.

Hämta uppgifter om ITP 2 i internetkontoret

Vi skickar inte ut några underlag, men om du har behörighet i vårt internetkontor kan du själv hämta det. I internetkontoret får du en totalsumma för ITP 2-premierna som du alltså själv redovisar till Skatteverket. 

Uppgifter om ITP 1 och ITPK hos Collectum

Vänd dig till Collectum för att få upp­gifter om premiekostnaden för ITP 1 och ITPK. 

Uppgifter om ITP 2 i egen regi hos PRI

Vänd dig till PRI Pensionsgaranti för att få uppgifter om kostnader för ITP 2 i egen regi.

Läs mer

Så skaffar du internetkontoret

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!