Finansiering av ITP 2

Ålderspensionen i ITP 2 kan finansieras på två sätt. Antingen väljer företaget att betala premier till Alecta, eller så skuldför företaget pensionsåtagandet enligt den så kallade PRI-modellen.

Två system - en administration

Oavsett vilken finansieringsform företag väljer, ska företaget ändå göra all rapport­ering till Collectum. Det är också Collectum som sköter faktureringen. De anställdas pensioner påverkas inte av finansierings­formen och företaget kan när som helst byta modell för framtida ålders­pensions­premier.  

Betala premier till Alecta

Att betala premier till Alecta betyder att företaget tryggar ålderspensionen i ITP 2 genom en pensionsförsäkring. När premien är betald, upphör arbets­givarens ansvar för pensionen och den framtida pensions­utbetal­ningen. Det sköter Alecta om.

Enkel administration

Samtliga premier för ITP 2 finns med på fakturan och all rapportering sker till ett och samma ställe - Collectum. När en anställd slutar, upphör arbetsgivarens ansvar för de framtida pensions­u­tbetal­­ningar­na. De sköter Alecta om.

Alecta står den finansiella risken och eventuellt överskott går tillbaka till kunderna. För företagen handlar det eventuellt om lägre premier (premie­reduktioner) och för de anställda om en årlig uppräkning (värdesäkring) av pensionerna.

Läs mer

Våra premie­reduktioner sänker dina premier
Läs mer om hur vi förvaltar ITP 

Genom att betala premier till Alecta behöver företaget inte redovisa de förmånsbestämda pensions­kostnad­erna enligt IFRS/IAS 19, utan redovisar ITP 2 som en premiebestämd kostnad. 

Skuldföring enligt PRI-modellen

Det andra finansieringssättet - PRI-modellen - innebär att företaget tryggar ålderspensionen i ITP 2 genom en av­sätt­ning i balans­räkningen (egen-regi-lösning). Företaget behåller pensions­­­kapitalet i egen regi och ansvarar själva för pensionen. Alecta sköter pensions­utbetalning­arna på upp­drag av PRI. 

Företaget står själv den finansiella risken och kan använda överskottet från den egna verksamheten. De anställdas pensioner tryggas genom en separat kreditförsäkring som garanterar de utlovade pensionerna. Ett företag kan välja att lösa in hela eller delar av pensions­skulden till försäkring i Alecta.

Läs mer

Inlösen av pensionsskuld i PRI
Pressmeddelande 2023-11-10 Sänkta premier vid inlösen

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice