Så gäller avdragsrätten för tjänstepensioner

Enligt inkomstskattelagen får en arbetsgivare göra avdrag för de anställdas tjänste­pension­er. Avdrag för löpande tjänstepensionskostnader görs enligt huvudregeln. I undantagsfall kan en arbetsgivare söka avdrag för pensionskostnader enligt kompletteringsregeln.

Räkna utArbetsgivaren får göra avdrag för tjänstepensioner som tryggas genom

  • premie för försäkringsgivare
  • avsättning (skuld) i balansräkning om denna tryggas genom kreditförsäkring
  • avsättning till pensionsstiftelse.

Huvudregeln

Enligt huvudreglen får arbetsgivaren söka avdrag för löpande pensionskostnader som tryggas enligt ovan. Avdraget får dock inte överstiga 35 procent av lönen eller högst 10 prisbasbelopp per år och anställd.

Huvudregeln anger den högsta möjliga premie för vilken arbetsgivaren har avdragsrätt. 

Kompletteringsregeln

Utöver avdragsrätten enligt huvudregeln kan en arbetsgivare söka avdrag för pensionskostnader om de föranleds av

  • sänkt pensionsålder för en anställd
  • förtida avgång (avgångspension)
  • otillräckligt tryggande av befintliga pensionsutfästelser.

Kompletteringsregeln anger, till skillnad från huvudregeln, den högsta möjliga förmån för vilken arbetsgivaren kan söka avdrag för.

Läs mer

Skatteverkets webbplats

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice