Arbete efter 65 år

Det blir allt vanligare att anställda arbetar kvar efter 65 år. Här får du en överblick över vad som gäller för ålderspensionen, sjukpensionen och efterlevandeskyddet.

Tre olika alternativ för ålderspensionen

Som arbetsgivaren kan du erbjuda den anställda att fortsätta att tjäna in ålderspension enligt ITP 1, men det är ingen skyldighet. Här är tre olika alternativ att fundera över:

Alternativ 1: Arbetsgivaren fortsätter att betala premier till ålderspension i ITP 1.
Alternativ 2: Arbetsgivaren fortsätter att betala ut den avtalade lönen, men erbjuder ingen ålderspension.
Alternativ 3: Arbetsgivaren erbjuder en högre lön i stället för ålderspension.

ITP Sjukpension 

ITP 2
För en anställd som omfattats av förmånsbestämd ITP 2, upphör rätten till ITP Sjukpension från och med den anställda fyllt 65 år.

ITP 1
För en anställd som före 66 års ålder omfattats av premiebestämd ITP 1, gäller ITP Sjukpension under sjukpenningtid (tid då den anställda får ersättning från Försäkringskassan) och som längst i 180 dagar.

Nya regler från årsskiftet

  • För dig som tillhör ITP 1 kommer inbetalningen till tjänstepensionen att kunna fortsätta fram till 66 år om du insjuknar från och med den
    1 januari 2023. För dig som blivit sjuk före den 1 januari 2023 gäller fortsatt inbetalning som längst till 65 år. 
  • För dig som tillhör ITP 2 gäller fortfarande inbetalningen till tjänstepensionen som längst till 65 år. 

Efterlevandeskydd

TGL
En anställd som arbetar kvar efter pensionsåldern ska fortsätta att omfattas av Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL dock längst till 70 års ålder.

ITP 2 Familjepension
ITP 2 Familjepension gäller livet ut och ger de efterlevande en ersättning.Vid dödsfall betalas den intjänade familjepensionen ut till förmånstagarna.

Frivilligt familjeskydd
Familjeskydd som en anställd själv har valt genom Collectum slutar att gälla när anställningen upphör eller när den försäkrade fyller />66 år (ITP 1) eller
65 år (ITP 2).

LÄS MER

Anmäl arbete efter 65 år till Collectum

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice