Arbete efter 65 år för anställda med ITP 2

Det blir allt vanligare att anställda arbetar kvar efter 65 år. Här får du en överblick över vad som gäller för ålderspensionen, sjukpensionen och efterlevandeskyddet.

Tre olika alternativ för ålderspensionen

Som arbetsgivaren kan du erbjuda den anställda att fortsätta att tjäna in ålderspension enligt ITP 1, men det är ingen skyldighet. Här är tre olika alternativ att fundera över:

Alternativ 1: Arbetsgivaren fortsätter att betala premier till ålderspension i ITP 1.
Alternativ 2: Arbetsgivaren fortsätter att betala ut den avtalade lönen, men erbjuder ingen ålderspension.
Alternativ 3: Arbetsgivaren erbjuder en högre lön i stället för ålderspension.

ITP Sjukpension

ITP 2 Sjukpension och premiebefrielse

Anmäl den anställda till ITP 2 Sjukpension om inte ålderspensionspremier ska betalas in.

Vid sjukskrivning kan sjukpension betalas ut till 66 år.

För att sjukpension ska kunna betalas ut efter 65 år får inte den anställda ha en pågående utbetalning av ITP Ålderspension. 

För anställda med ITP 2 gäller fortfarande inbetalning genom premiebefrielsen till tjänstepensionen som längst till 65 år oavsett när sjukperioden startar.

ITP 1 Sjukpension och premiebefrielse

Om ni frivilligt vill fortsätta att betala in ålderspensionspremier för en tidigare anställd med ITP 2 ska ni anmäla in personen till ITP 1 istället.

Sjukpension kan betalas ut till 66 år men en förutsättning är att den anställda inte har en pågående utbetalning av ITP Ålderspension. Även inbetalningen till tjänstepensionen genom premiebefrielseförsäkringen kan fortsätta fram till 66 år. 

En anställd som omfattas av ITP 1 före 66 års ålder kan vid ett nytt insjuknande efter 66 år få sjukpension utbetald i 180 dagar om Försäkringskassan betalar ut sjukpenning.

Efterlevandeskydd

TGL
En anställd som arbetar kvar efter pensionsåldern ska fortsätta att omfattas av Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL dock längst till 70 års ålder.

ITP 2 Familjepension
ITP 2 Familjepension gäller livet ut och ger de efterlevande en ersättning. Vid dödsfall betalas den intjänade familjepensionen ut till förmånstagarna.

ITP Familjeskydd
Familjeskydd som en anställd själv har valt genom Collectum slutar att gälla när anställningen upphör eller när den försäkrade fyller 66 år (ITP 1) eller 65 år
(ITP 2).

 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice