Premier för ITP 1

Premien som du betalar för ITP 1 räknas fram som en viss procent av den anställdas månadslön. Därför är det enkelt för dig som arbetsgivare att se hur mycket tjänste­pension­en kostar varje månad.

ITP 1 Kontant utbetald bruttolön upp till 7,5 inkomstbasbelopp Kontant utbetald bruttolön över 7,5 inkomstbasbelopp
Ålderspension 4,5 % 30 %
Sjukpension 0,133 %* 0,49 %**
Premiebefrielse 0,123 % 1,036 %

* Här gäller 7,5 prisbasbelopp.
** För lön upp till 30 inkomstbasbelopp.

Tre olika premier för ITP 1

Du betalar tre olika premier för ITP 1. Det är premier för ålderspension, sjukpension och premiebefrielse.

Under 2018 är premierna för sjukpension och premiebefrielse reducerade med 65 procent.

Premie för tjänstegrupplivförsäkring

Förutom premierna för ITP 1 betalar du också en premie för Tjänstegrupplivförsäkring, TGL som företaget tecknar i Alecta eller i ett av de andra valbara bolagen. Under 2018 är premien för TGL i Alecta 29 kronor. 

Olika typer av premier

Den totala kostnaden för ITP 1 bestäms alltså till stor del utifrån den anställdas lön, men kostnaden påverkas också av vilken typ av premie du betalar. För den anställdas ålderspension, sjukpension och premiebefrielse i ITP 1 betalar du, som sagt en procentuell premie. För tjänste­grupp­liv­försäkringen betalar du en fast premie. En fast premie är ett fastställt belopp uttryckt i kronor. Tjänste­gruppliv­försäkringen kostar lika mycket för alla oavsett lön och ålder.

Anmäl lönen varje månad till Collectum

För att premien ska bli rätt och den anställda ska få rätt belopp insatt till sin tjänstepension, är det viktigt att anmäla den aktuella lönen varje månad. Det är den kontant utbetalda bruttolönen som du som arbetsgivare anmäler till Collectum.

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!