Maxpremien sätter gräns för höga premier

Den största kostnaden i tjänstepensionen ITP 2 är oftast den för ålderspensionen. Men det många arbetsgivare inte känner till är att det finns en övre gräns för hur mycket ålders­pensionen får kosta – en maxpremie.

Om premien blir högre än vad den maximalt får bli, skjuts det till pengar från en särskild utjämningsfond. Alla arbetsgivare med ITP 2 bidrar till medlen i fonden genom att betala en utjämnings­premie.

Premien justeras varje år

Vanligen justeras taket för hur mycket ålderspensionen får kosta varje år och för 2023 får premien som högst vara:

  • 6 procent av lönen - för lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp
  • 52 procent av lönen - för lön mellan 7, 5 och 30 inkomstbasbelopp 

För 2024 får premien som högst vara:

  • 6 procent av lönen - för lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp
  • 55,8 procent av lönen - för lön mellan 7, 5 och 30 inkomstbasbelopp 

Exempel med två olika premier

I det här exemplet räknar vi med två olika premier för samma årslön. Att premien är olika beror på att premien är individuell och bestäms av sådant som att den försäkrade till exempel har haft ITP 2 tidigare och hur gammal hon är.

Exempelperson RobinÅr 2024 - exempel Robin

Årslön: 366 000 kronor.
ITP Ålderspension: 3 050 kronor/månad.
Antagen premie: 1 575 kronor/månad.
Maxpremie: 1 830 kronor/månad (366 000 x 6  %/12 = 1 830).

Förklaring - ingen maxpremie

Eftersom den antagna premien är lägre än maxpremien på
1 830 kronor/månad blir det ingen premiemaximering för Robin.
 

Exempelperson VeraÅr 2024 - exempel Vera

Årslön: 366 000 kronor.
ITP Ålderspension: 3 050 kronor/månad.
Antagen premie: 2 200 kronor/månad.
Maxpremie: 1 830 kronor/månad (366 000 x 6 %/12 = 1 830).

Förklaring - maxpremie gäller

Eftersom den antagna premien är högre än maxpremien på
1 830 kronor/månad kommer det att skjutas till pengar från utjämnings­fonden. Arbets­givaren betalar alltså max­premien på 1 830 kronor och resten betalas genom utjämningspremien som betalas av alla arbetsgivare med ITP 2.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice