Bild på Christine, Företag och Ombud

Christine, Företag och ombud

Det är Alecta som räknar fram företagets premier för ITP 2. Premien påverkas till exempel av sådant som att fler eller färre är sjukskrivna, att vi lever längre men också av individuella faktorer som ålder och lön.

Vad kostar en tjänstepension?

Premien för ITP 1 räknas fram som en viss procent av den anställdas månadslön (den kontant utbetalda bruttolönen) och därför brukar vi prata om en procentuell premie. Premien för ITP 1 är minst:

  • 4,5 procent på lön under 7,5 inkomst­basbelopp, och
  • 30 procent på lön över 7,5 inkomst­basbelopp.

Varje förmån har en egen premie

Arbetsgivaren betalar tre olika premier för ITP 1. Det är premier för ITP 1 Ålderspension, ITP 1 Sjukpension och ITP 1 Premiebefrielse. Förutom premierna för ITP 1 betalar du också en fast premie för Tjänstegrupp­liv­försäkringen, TGL.

LÄS MER

Här ser du alla premier för ITP 1

För ITP 2 betalar du flera olika premier. Du betalar för 

  • ITP 2 Ålderspension
  • ITPK
  • ITP 2 Familjepension (om den anställda tjänar mer än 7,5 inkomst­basbelopp).
  • ITP 2 Sjukpension
  • Premiebefrielse
  • Utjämningspremie (finansierar premiemaximering i ITP 2). 

Procentuella, individuella och fasta premier

Här är premierna både procentuella och individuella. En premie som är individuell bestäms utifrån den anställdas lön, ålder och förväntade livslängd. Förutom dessa premier betalar du också en fast premie för Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL.

Läs mer

Här ser du alla premier för ITP 2

När företagets kostnader för tjänste­pensionen ändras beror det ofta på att vi har fått in nya uppgifter om till exempel den anställdas lön och därför justerat premien. Detta är individuella faktorer som har med den anställda att göra.

Men förändrade premier kan också bero på annat som till exempel att inkomst­basbeloppet ändras vid årsskiftet, att vi lever allt längre och medellivslängden ökar, eller att sjuk­skrivning­arna blir fler - eller färre.

Information om nya premier på hösten

Det är sådana faktorer som vi tar hänsyn till när vi ser över och bestämmer pris­lappen för ITP. Det gör vi varje år, på hösten. Men det finns många fler saker som påverkar premien. 

Läs mer

Därför kostar ITP olika från år till år

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!