Premiehistorik för ITP 2

För att förstå hur premien för ITP 2 utvecklas, kan det vara intressant att titta på förändringen över tid. Så här såg den genomsnittliga premien ut mellan 1999 och 2023.

År Procent År Procent År Procent
1999 9,76 2008 12,46 (8,18 netto)* 2017 15,50
2000 10,82 2009 12,70 2018 16,32
2001 11,90 2010 12,74 2019 16,34
2002 11,36 2011 13,14 2020 15,88
2003 13,54 2012 13,09 2021 17,21
2004 13,70 2013 12,96 2022 15,76
2005 13,70 2014 13,53 2023 12,77
2006 13,83 2015 14,07    
2007 13,53 2016 14,82    

* 8,18 procent gällde efter Alectas premiereduktion under 2008 då premierna för ITP 2 Ålderspension och ITP 2 Familjepension reducerades med 40 procent. Premien för riskförsäkringen reducerades med 50 procent. Reduktion gällde företag som tecknat pensioneringsavtal med Collectum före 2007-12-14.

Högre löner har gett högre premier

Den genomsnittliga premien för ITP 2 har ökat vilket till stor del beror på att tjänstemännens löner har ökat. Allt fler har fått en lön över 7,5 inkomstbasbelopp. Eftersom förmånen är högre på löne­delarna över 7,5 inkomstbasbelopp, blir också premien högre.

Om premierna i tabellen

Premierna i tabellen utrycks i procent av den totala pensions­medförande årslöne­summan för samtliga försäkrade med ITP 2. Vi gör ingen uppdelning i olika löne­intervaller (7,5, 20 eller 30 inkomstbasbelopp). Premien för ITPK ingår i procenttalen.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice