Andra pensionslösningar än ITP

En anställd som har ITP 2 och en lön över 10 inkomstbasbelopp (tiotaggare)* kan komma överens med sin arbetsgivare om att lämna ITP 2 - för vissa delar av sin pension. Men att lämna ITP 2 har historiskt sett visat sig vara en många gånger onödig och dyr affär som en anställd noga bör överväga.

Beroende på vilken pensionspolicy företaget har, kan den anställda göra vissa val för sin tjänstepension. Valen innebär att den anställda själv placerar hela eller delar av pensionspremien och tar på så vis över ansvaret både för hur pensions­kapitalet utvecklas, och hur stor pensionen blir.

Ersätta vissa delar av ITP 2 med något annat

Den som väljer en alternativ pensions­lösning än ITP 2 väljer alltså bort delar av sina förmåner och ersätter dem med något annat. Förmånerna det handlar om är:

  • ITP 2 Ålderspension över 7,5 inkomstbasbelopp.
  • ITP 2 Familjepension.

Som arbetsgivare erbjuder du den anställda att tacka ja till en alternativ pensions­lösning i ett bolag som du bestämmer.

Inget val är ett bra val

Ett minst lika bra val är emellertid att inte göra något val alls - utan att stanna kvar i ITP 2 med hela sin pension. Här är avgifterna låga och innehållet i tjänste­pensionen är noggrant utformat i förhandl­ingar mellan arbetsmarknadens parter. 

När en anställd ändå vill lämna ITP 2 

För den som ändå funderar över att lämna ITP 2 är valmöjligheterna de här:

  • Helt och hållet lämna ITP 2 och i stället gå över till ITP 1.
  • Låta arbetsgivaren betala in en kompletterande premie till ITPK.
  • Byta ut en del av ITP 2 till en alternativ pensionslösning utanför ITP-planen.

Illustration skriva underDet krävs alltid en skriftlig överenskommelse

Det är alltid arbetsgivare som bestämmer vilka valmöjligheter och premier som ska gälla. En förutsättning för alternativen ovan är att den anställda och arbets­givaren är överens och anmäler valet skriftligt till Collectum.

*En anställd vars årslön överstiger tio inkomstbasbelopp kallas ibland "tiotaggare". I år motsvarar tio inkomstbasbelopp 762 000 kronor.

 

Läs mer

Mer om möjliga pensionslösningar för tiotaggare

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice