Samordning av olika tjänstepensioner

När du anställer en ny medarbetare behöver du ta reda på om den anställda haft tjänste­pension tidigare eftersom det kan påverka både ålders­pensionen och eventuell familjepension i ITP 2. Det kan också på­verka företagets premier.

För att ta hänsyn till tidigare intjänad tjänstepension gör man ibland en så kallad samordning. Det är Svenskt Näringsliv och PTK som bestämmer vilka regler som gäller för samordning i ITP 2.

Huvudregel

Har en anställd haft ITP 2 tidigare, eller tillhört en pensionsplan som räknas som ITP 2, sker alltid samordning. Har en anställd haft en annan tjänstepension än ITP 2, sker samordningen så här:

Inträde i ITP 2 före 2009

 • Samordning sker för alla.

Inträde i ITP 2 år 2009 eller senare

 • Född 1951 eller tidigare - samordning sker.
 • Född 1952 eller senare - samordning sker inte.
 • Har en samordning gjorts före januari 2009 gäller den fortfarande och även vid byte av anställning.

Undantag från huvudregeln

Beroende på när den anställda är född och inträdestidpunkten i ITP 2, samord­nas den tidigare intjänade tjänste­pensionen med ITP 2 enligt huvudregeln. Men det finns undantag:

 • Företag som tecknar kollektivavtal och som redan har ITP-liknande tjänstepensioner, kan ansöka om att få samordna dessa enligt de regler som gällde före 2009. Ansökan skickas till Collectum för att godkännas av ITP-nämnden.
 • Anställda som arbetat utomlands för den svenska arbetsgivarens räkning kan, när de återvänder till Sverige, i vissa fall få samordna pensions­rätter utanför ITP 2 som tjänats in under tiden utomlands. För att samordning ska ske också för de som började sin utlandstjänst 2009 eller senare, måste pensionsplanen vara godkänd av Svenskt Näringsliv och PTK.

PENSIONSPLANER SOM RÄKNAS SOM ITP 2

 • ITP Bemanning
 • ITP Utland
 • ITP Sjö
 • ITP Skärgård
 • ITP Vattenfallsplanen
 • SAS Kabin
 • ITP Tele
 • ITP hos AI
 • ITP-P
 • ITP-S
 • ITP Tidning.
 • Frivillig ITP i Alecta.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice