Lönekapning inom ITP 2

Om en anställd får ett stort lönelyft efter att ha fyllt 60 år, kan det bli aktuellt med något som heter lönekapning. Det händer om det är mindre än fem år kvar till pensionen och när löneökningen överstiger en viss procent.

Ordet lönekapning antyder ju att lönen kapas, men så är det inte. I stället handlar det om hur stor del av lönehöjningen som du får tillgodoräkna dig pension för. 

Inkomstbasbeloppets förändring

En anställd ska alltid kunna tillgodoräkna sig löneökningar i takt med den allmänna löneutvecklingen. Men eftersom den är olika från år till år, tittar man på hur inkomstbasbeloppet förändrats när man bestämmer hur stora lönelyft som får bli pensionsmedförande. 

Lönehöjningar fem år före pension

För 2018 slog reglerna till vid en lönehöjning på 2 procent för den som hade fem år kvar till pension. För 2019 gäller 3,6 procent. Det här betyder att en anställd får tillgodoräkna sig pension för lönehöjningar upp till 3,6 procent, medan det som ligger däröver inte är pensionsmedförande.

Därför finns lönekapning

I ITP 2 bestäms pensionen utifrån lönen. Varje gång lönen ändras räknar vi på Alecta fram en ny, livslång pension. Inbetalningarna som arbetsgivaren gör anpassas så att det finns tillräckligt med pengar för att matcha pensions­löftet när den anställda går i pension.

Den här konstruktionen blir känslig för stora förändringar av lönen, både uppåt och nedåt, sent i livet. Utan lönekapning skulle ett stort lönelyft sent i karriären bli väldigt dyrt för arbetsgivaren. Kanske så dyrt att lönen inte kunnat höjas.

De flesta berörs inte - men två tips ändå

De allra flesta känner inte till att lönekapning finns. Samtidigt påverkas de flesta inte heller, eftersom de får ”normala” löneökningar. Men två saker är bra att hålla koll på:

  1. En anställd som siktar på ett stort lönelyft, behöver försöka se till så att det kommer före sextioårsdagen så att hela löneökningen blir pensionsmedförande.
  2. En anställd som abetar deltid och vill gå upp till heltid bör göra det före 60 år, för att slippa lönekapning.

Extra pensionsinbetalningar är möjliga

Om du som arbetsgivare vill ge en större pensionsförmån än vad lönekapningsreglerna medger, kontakta Collectum. Antingen gör du en engångsinsättning eller löpande extra avsättningar fram till pensionen.

LÄS MER

Alectas pensionsekonom:” Se upp för lönlösa lönelyft sent i karriären."
Så räknar Collectum ut lönekapningen

Illustration - så här fungerar lönekapning

Illustrationen är en enbart ett exempel. Alla beräkningar som har med lön, pension etc. skiljer sig från en person till en annan och måste därför alltid räknas fram individuellt.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice