Grattis - nu sänker vi arbetsgivarnas kostnader rejält för ITP 2 igen!

Nu reducerar vi premierna för förmåns­bestämd ITP 2 Ålderspension och ITP 2 Familjepension med 40 procent under 2023. Dessutom fortsätter vi med premiereduktioner på riskförsäkringar även 2023.

Företagens pensionskostnader sänks med 11,2o miljarder

Premierna för förmånsbestämd ITP 2 Ålderspension och ITP 2 Familjepension för 2023 minskar med 40 procent för ett genomsnittligt företag när alla de tre faktorer som verkar premiesänkande vid årsskiftet vägs in (höjt inkomst­basbelopp, fribrevsuppräkning och premiereduktion).

Inklusive premiereduktionen på riskförsäkringar sänks företagens kostnader med 11,2 miljarder kronor under 2023.

Ömsesidig modell som lönar sig

– Det är väldigt bra att Alecta genom dessa premiereduktioner kan bidra till att svenska företag minskar sina kostnader, särskilt när vi befinner oss i oroliga ekonomiska tider. Vi är ett bolag som ägs av våra kunder och det här är ett tydligt exempel på stabiliteten och styrkan i vår ömsesidiga modell, säger Alectas vd Magnus Billing

Sänkta premier för andra året i rad

Premierna sänks för andra året i rad. Det är den senaste tidens ränteuppgångar som har lett till en kraftigt höjd konsolideringsnivå för Alectas förmånsbestämda försäkringar och som gör det möjligt med fortsatta sänkningar.

Konsolideringsnivån uppgick den 30 september 2022 till 189 procent och överstiger därmed med god marginal nivån 150 procent som enligt Alectas konsolideringspolicy krävs för att kunna ge premiereduktioner. 

Premiereduktion 2023 - översikt

Besluten om premiereduktioner fattas för varje försäkring för sig. Premien för ITP 1 Ålderspension och ITPK påverkas inte alls eftersom de är premiebestämda försäkringar.

Förmån/försäkring Premiereduktion 2023 (2022)
ITP 2 Ålderspension 40 % (30 %)
ITP 2 Familjepension 40 % (30 %)
ITP Sjukpension 90 % (90 %)
Premiebefrielse 60 % (70 %)
ITP Familjeskydd 30 % (40 %)
Tjänstegrupplivförsäkring TGL 24 % (32 %)

Sammanfattning av besluten

  • Alecta sänker svenska företags pensionskostnader med 11,2 miljarder kronor för 2023.
  • Sparpremierna för 2023 minskar med 40 procent för ett genomsnittligt företag när alla de tre faktorer som verkar premiesänkande vid årsskiftet vägs in (höjt inkomstbasbelopp, fribrevsuppräkning och premiereduktion).
  • Sjukförsäkringspremierna är reducerade med 90 procent.
  • Premierna för premiebefrielse vid sjukdom och föräldraledighet är reducerade med 60 procent.

Läs mer
Pressmeddelande 2022-11-11

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice