Fortsatta premiereduktioner även under 2024!

Under 2024 reducerar vi premierna för förmånsbestämd ITP 2 Ålderspension och ITP 2 Familjepension med 30 procent. Dessutom fortsätter vi med premiereduktioner på riskförsäkringar.

Företagens pensionskostnader sänks med 8,3 miljarder

Premierna för förmånsbestämd ITP 2 Ålderspension och ITP 2 Familjepension för 2024 minskar vid årsskiftet med 11 procent för ett genomsnittligt företag när alla de tre faktorer som verkar premie­sänkande vägs in (höjt inkomst­basbelopp, värdesäkring av intjänade pensionsrätter och premiereduktion).

Inklusive premiereduktionen på riskförsäkringar sänks företagens kostnader med 8,3 miljarder kronor under 2024, jämfört med om inga premiereduktioner givits.

En modell som håller i oroliga ekonomiska tider

– Genom att Alecta fortsätter med betydande premiereduktioner hjälper vi Sveriges företag att sänka sina pensionskostnader. Vi är ett bolag som ägs av våra kunder och det här är ett tydligt exempel på stabiliteten och den långsiktiga styrkan i vår ömsesidiga modell, säger Fredrik Palm, produktchef på Alecta.

Löneökningar påverkar den slutliga premien

– När företagen registrerar 2024 års löner kommer premierna att stiga från de lägre nivåer som gäller direkt efter årsskiftet, och i många fall bli högre än de nivåer som gällt 2023. Däremot förväntas premien för 2024 bli betydligt lägre än den nivå som gällde 2022, när Alecta senast hade 30 procent premiereduktion för ITP 2 Ålders- och familjepension. Det förklaras av de två senaste årens värdesäkring av intjänade pensionsrätter, som sänkt företagens premier betydligt, säger Fredrik Palm.

Premiereduktion 2024 - översikt

Besluten om premiereduktioner fattas för varje försäkring för sig. Premien för ITP 1 Ålderspension och ITPK påverkas inte alls eftersom de är premiebestämda försäkringar.

Förmån/försäkring Premiereduktion 2024 (2023)
ITP 2 Ålderspension 30 % (40 %)
ITP 2 Familjepension 30 % (40 %)
ITP Sjukpension 90 % (90 %)
Premiebefrielse 50 % (60 %)
ITP Familjeskydd 0 % (30 %)
Tjänstegrupplivförsäkring TGL 11 % (24 %)

Läs mer

Pressmeddelande 2023-11-10 (Alecta sänker svenska företags pensionskostnader med 8,3 miljarder kronor för 2024)
Pressmeddelande 2023-11-10 (Alecta höjer tjänstepensionen med 6,5% för 651 000 pensionärer)

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice