IFRS/IAS 19

Om företaget redovisar enligt International Financial Reporting Standard (IFRS) ska företaget även redovisa ersättningar till anställda enligt IAS 19.

Ett företag som betalar premier till Alecta för förmånsbestämd ITP 2 Ålders- och/eller Familjepension, ska redovisa kostnaderna för förmånerna som avgifts­bestämda. Detta enligt Rådet för finansiell rapportering.

Företaget ska upplysa om

 1. Varför premiebetald ITP 2 inte kan redovisas som en förmånsbestämd plan.
  Här är hjälp till en formulering av årsredovisningstexter enligt IAS 19 som kan användas helt eller delvis efter avstämning med respektive företags revisorer.
  Hjälp till formulering (PDF)

 2. Företagets andel av totala sparpremier för ITP 2 i Alecta.
  I internetkontoret kan du ta fram uppgifter i tjänsten "Redovisning av ITP 2 enligt IFRS/IAS 19".

 3. Företagets andel av totalt antal aktiva försäkrade i ITP 2.
  I internetkontor kan du ta fram uppgifter i tjänsten "Redovisning av ITP 2 enligt IFRS/IAS 19".

 4. Kommande räkenskapsårs premier.
  I internetkontoret kan du ta fram uppgifter i tjänsten "Premieprognos ITP 2 - företag".

 

 

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!