ITP Sjukpension

En anställd som blir sjuk under en längre tid kan få ersättning från tjänstepensionen. Ersättningen heter ITP Sjukpension och fyller på ersättningen från Försäkrings­kassan så att den anställda totalt kan få en ersättning som motsvarar upp till 90 procent av lönen.

ITP Sjukpension gäller för en anställd som

  • har fyllt 18 år och har ITP
  • har varit sjuk i mer än 90 dagar i följd, eller 105 dagar på ett år
  • är sjukskriven minst 25 procent
  • får ersättning från Försäkringskassan, det vill säga sjukpenning, rehabili­terings­penning, sjuk- eller aktivitetsersättning.

LÄS MER

Ersättning vid sjukdom (alecta.se/privat)

Arbetsgivaren gör sjuk­anmälan till CollectumSjukanmäl till Collectum

För att Alecta ska kunna betala ut ITP Sjukpension till den anställda behöver du som arbetsgivare skicka in en sjukanmälan till Collectum. Om den anställda har rätt till sjukpension, meddelar vi den anställda det inom några dagar i ett brev. Sedan tar vi hand om resten och får löpande information om sjukperioden från Försäkringskassan.

Under tiden den anställda har ITP Sjukpension gäller också premie­befrielsen. Det vill säga - du som arbetsgivare behöver inte betala premien eller delar av premien för ITP och TGL. Vi sätter ändå in premier till den anställd­as framtida pension.

LÄS MER

Premiebefrielse

Sjukanmäl alltid till Collectum

När en anställd blir sjuk, gör arbetsgivaren en sjukanmälan till Collectum. Därefter sköter vi resten. Det betyder att Alecta skickar ett brev till den anställda och sedan får vi löpande information om sjukperioden från Försäkrings­kassan.

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!