Alecta, Collectum och Avtalat - vem gör vad?

Har du svårt att se skillnaden mellan Alecta, Collectum och Avtalat? Vet du inte vem du ska vända dig till med dina frågor? Och vilken roll spelar parterna Svenskt Näringsliv och PTK när det gäller tjänste­pensionen ITP? Så här hänger det ihop.

ITP-världen i korthet

Det är arbets­mark­nad­ens parter Svenskt Näringsliv (företräder arbetsgivarna) och PTK (företräder arbetstagarna) som står bakom tjänste­pensionen ITP. Parterna ser regelbundet över och förfinar innehållet i ITP.

Alecta förvaltar och betalar ut pensioner
Alecta – är ett ömsesidigt tjänstepensions­bolag vilket betyder att vi ägs av våra kunder och den vinst vi gör går tillbaka till dem. Vi sköter och svarar på frågor om för­säkr­ing­arna, för­­valtar pensions­kapitalet och betalar ut pensioner och efterlevande­skydd. Vi beräknar också arbets­givarens premier för ITP 2.

Collectum administrerar
Collectum administrerar och fakturerar det som har med ITP att göra. Collectum samlar också in upp­gifter om de försäkrades anställning, förmedlar val och upphandlar nya valbara försäkringsprodukter. 

Avtalat informerar
Avtalat ansvarar för att ge information och vägledning om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring via jobbet till arbetsgivare. Privata tjänstemän får information och gör sina val på avtalat.se.

Två olika Internetkontor

I Alectas Internetkontor får du överblick över innehåll och kostnader för de anställdas ITP 2. Du kan bland annat själv ta fram översikter, prog­noser och göra egna beräkningar.

I Collectums Internet­kontor administrerar du ändringar - både för ITP 1 och ITP 2.

Alectas Internetkontor Collectums Internetkontor
 • Hämta löneskatteunderlag för ITP 2.
 • Beställa uppgift om frilagda premier.
 • Räkna fram premien för ITP 2.
 • Göra en kostnadsberäkning vid en rekrytering.
 • Göra en kostnadsberäkning vid en löneändring.
 • Anmäla nyanställda.
 • Anmäla ändrade och nya löner.
 • Avsluta anställningar.
 • Sjuk- och friskanmäla.

Om du vill ringa oss

Alecta svarar till exempel på frågor om:

 • Kollektiv slutbetalning
 • ITP 2 premier
 • Alecta Optimal Pension
 • Samordning
 • Avgångspension/slutbetalning av ITP
 • Familjepension
 • Löneskatteunderlag ITP 2

Collectum svarar till exempel på frågor om:

 • Premier till ITPK och ITP 1
 • Så tecknar du TGL
 • Löneskatteunderlag ITP 1 och ITPK
 • Flexpension
 • Lönekapning

Avtalat svarar till exempel på frågor om:

 • Kollektivavtalad tjänstepension och försäkring via jobbet till arbetsgivare

ITP - står för Industrins och handelns tilläggs­pension

Det allra första ITP-avtalet kom till redan 1960 och idag omfattar avtalet mer än 2,5 miljoner människor. 35 000 arbetsgivare har ITP som pensionsplan på företaget. Varje månad får cirka 533 000 privatpersoner sin pension utbetald från Alecta. 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice