Alecta eller Collectum - vem gör vad?

Har du svårt att se skillnaden mellan Alecta och Collectum? Och parterna Svenskt Näringsliv och PTK - vilken roll spelar de när det gäller tjänste­pensionen ITP? Så här hänger det ihop.

ITP-världen i korthet

Det är arbets­mark­nad­ens parter Svenskt Näringsliv (företräder arbetsgivarna) och PTK (företräder arbetstagarna) som står bakom tjänste­pensionen ITP. Parterna ser regelbundet över och förfinar innehållet i ITP.

Alecta förvaltar
Alecta – är ett ömsesidigt försäkrings­bolag vilket betyder att vi ägs av våra kunder och den vinst vi gör går tillbaka till dem. Vi sköter och svarar på frågor om för­säkr­ing­arna, för­­valtar pensions­kapitalet och betalar ut pensionen. Vi beräknar också arbets­givarens premier för ITP 2.

Collectum administrerar
Collectum – ägs av parterna. Collectum är ”knutpunkten” för ITP och har till uppgift att administrera och fakturera det som har med ITP att göra. Collectum tar också in upp­gifter om de försäkrade och tar hand om deras val för ITP, sköter inbetal­ningar till de olika försäkrings­­givarna och skickar fakturan till ditt företag.

Två olika internetkontor

I Alectas internetkontor får du överblick över innehåll och kostnader för de anställdas ITP 2. Du kan bland annat själv ta fram översikter, prog­noser och göra egna beräkningar. I Collectums internet­kontor administrerar du ändringar - både för ITP 1 och ITP 2.

ITP - står för Industrins och handelns tilläggs­pension

Det allra första ITP-avtalet kom till redan 1960 och idag omfattar avtalet mer än 2,4 miljoner människor. 34 000 arbetsgivare har ITP som pensionsplan på företaget. Varje månad får cirka 533 000 privatpersoner sin pension utbetald från Alecta. 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället en fråga till vår kundservice hittar du våra telefonnummer här

Tack för din synpunkt!