Avgångspension

Om du har övertalighet på företaget kan avgångspension vara ett alternativ. Då slutar den anställda i förtid och får avgångs­pension i stället för lön den tid som är kvar till den normala pensionsåldern.

Det finns inget skrivet i kollektivavtalet om ITP om avgångs­­pensioner och ingen anställd är tvungen att acceptera ett erbjudande. Varje avgångs­pension bygger därför på en individuell överens­komm­else mellan arbetsgivaren och den anställda. På så vis kan avgångs­­pension­erna se olika ut i olika företag, men även inom företaget. 

Två sätt att finansiera en avgångspension

En avgångspension kan finansieras genom att

 • Företaget betalar en engångspremie till Alecta.
 • Företaget skuldför pensionsutfästelserna enligt PRI-systemet.

Även kompensation för förlust av allmän pension kan finansieras genom skuld­föring enligt PRI-systemet.

Det här kan en avgångspension innehålla

Ett erbjudande om avgångspension genom Alecta kan till exempel innehålla följande:

 • Pension fram till ordinarie pensions­ålder.
 • Slutbetalning av ITP 2 Ålderspension (se faktaruta).
 • Slutbetalning av ITP 2 Familje­pension.
 • Slutbetalning av ITPK och eventuellt familjeskydd.
 • Kompensation för förlust av allmän pension.
 • Slutbetalning av Tjänste­grupp­liv­försäkringen, TGL.

Slutbetalning av ITP 2 Ålderspension

Ålderspensionen i ITP 2 kan slutbetalas på två sätt – med kollektiv slutbetalning eller frivillig slutbetalning. 

Läs mer

Kollektiv slutbetalning av ITP 2

Kollektiv slutbetalning

Premierna fram till 65 år blir betalade med kollektiva medel. Detta gäller när

 • den anställda är äldre än 62 år och en månad och slutar sin anställning med syfte att gå i pension.

Frivillig slutbetalning

Arbetsgivaren står för kostnaderna för slutbetalningen. Detta gäller när

 • den anställda är yngre än 62 år, eller
 • den anställda slutar sin anställning men inte i syfte att gå i pension.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället en fråga till vår kundservice hittar du våra telefonnummer här

Tack för din synpunkt!