Avgångspension/frivillig slutbetalning

Avgångspension innebär att den anställda slutar sin anställning och får avgångs­pension i stället för lön den tid som är kvar till den normala pensionsåldern.

Det finns inget skrivet i kollektivavtalet om ITP om avgångs­­pensioner och ingen anställd är tvungen att acceptera ett erbjudande. Varje avgångs­pension bygger därför på en individuell överens­komm­else mellan arbetsgivaren och den anställda. På så vis kan avgångs­­pension­erna se olika ut i olika företag, men även inom företaget. 

Två sätt att finansiera en avgångspension

En avgångspension kan finansieras genom att

 • Företaget betalar en engångspremie till Alecta.
 • Företaget skuldför pensionsutfästelserna enligt PRI-systemet (gäller bara för förmånsbestämd ålderspension.)

Det här kan en avgångspension innehålla

Ett erbjudande om avgångspension genom Alecta kan både innehålla skuldförda och försäkrade delar. Erbjudandet kan till exempel innehålla följande:

 • Förmånsbestämd ålderspension före ordinarie pensions­ålder (Avgångspension)
 • Frivillig slutbetalning av förmånsbestämd ålderspension
 • Frivillig slutbetalning av ITPK Alecta Optimal Pension
 • Frivillig slutbetalning av familjepension
 • Frivillig slutbetalning av familjeskydd
 • Kompensation för förlust av allmän pension
 • Slutbetalning av Tjänste­grupp­liv­försäkring (TGL)

Två sätt för slutbetalning av ITP 2 Ålderspension

Ålderspensionen i ITP 2 kan slutbetalas på två sätt – med kollektiv slutbetalning eller frivillig slutbetalning. 

Kollektiv slutbetalning

Premierna fram till 65 år blir betalade med kollektiva medel. Detta gäller när

 • den anställda är äldre än 62 år och en månad och slutar sin anställning med syfte att gå i pension.

Frivillig slutbetalning

Arbetsgivaren står för kostnaderna för slutbetalningen. Detta gäller när

 • den anställda är yngre än 62 år, eller den anställda slutar sin anställning men inte i syfte att gå i pension

Läs mer

Kollektiv slutbetalning av ITP 2

Försäkringsvillkor

Kollektiv slutbetalning

Premierna fram till 65 år blir betalade med kollektiva medel. Detta gäller när

 • den anställda är äldre än 62 år och en månad och slutar sin anställning med syfte att gå i pension.

Frivillig slutbetalning

Arbetsgivaren står för kostnaderna för slutbetalningen. Detta gäller när

 • den anställda är yngre än 62 år, eller
 • den anställda slutar sin anställning men inte i syfte att gå i pension.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice