ITP Utland

Har du anställda som ska jobba utomlands kan både ITP och TGL fortsätta att gälla. Men ibland kan det behövas extra skydd för att täcka upp det som försvinner i svensk allmän försäkring.

Olika regler och rekommendationer gäller till exempel om den anställda ska arbeta inom eller utanför EU och EES, och vilken typ av anställning det handlar om.

Jobba utomlands kortare tid

Den som arbetar utomlands under kortare tid än ett år har kvar hela sitt försäkringsskydd i Sverige. 

  • Meddela utlandstjänstgöringen till Försäkringskassan och teckna en läkekostnadsförsäkring (LFU).

Jobba utomlands längre tid

När en anställd ska arbeta utomlands längre tid än ett år, behöver det all­männa försäkringsskyddet ses över och eventuellt kompletteras. Ett enkelt sätt är då att teckna ITP Utland.

  • Teckna ITP Utland genom Collectum. Då får den anställda en komplettering av den allmänna pensionen och er­sätt­ning vid sjukdom. Den anställd­as familj omfattas då också av en särskild efterlevandepension.
  • Meddela utlandstjänstgöringen till Försäkringskassan och teckna en läkekostnadsförsäkring (LFU).

LÄS MER

Till Utlandsguiden för arbetsgivare
Faktablad - ITP vid utlandstjänstgöring
Anmäla utlandstjänstgöring - Collectum
Exempel - Kostnader för ITP Utland

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!