Premiereduktioner

Under 2018 är premierna för sjukpension och premiebefrielse reducerade med 65 procent.

Alectas löfte är att varje dag jobba hårt för att våra kunder ska få ut mesta möjliga pension för sina pengar. För oss innebär det att vi ska ta så lite betalt som möjligt för försäkringarna i ITP 2.

Leva upp till vårt löfte

När det finns utrymme för att ge en premiereduktion, det vill säga att ta mindre betalt för tjänstepensionen, är det ett sätt för oss att leva upp till vårt löfte. Men för att vi ska kunna reducera premierna, måste såklart vissa förut­sättningar finnas. 

Förutsättningar för premiereduktioner i ITP 2

För det första måste Alectas finansiella ställning vara stark. För det andra måste vi först ha betalt ut dagens pensioner, ha resurser nog att klara framtida pensioner, värdesäkrat pensionerna både nu och i framtiden och ändå ha en så stark ekonomi att vi utan tvekan står stadigt på en turbulent kapitalmarknad. Först när dessa krav är uppfyllda kan det bli aktuellt med en premiereduktion.

Sänkta premier är inget alternativ

Ofta får vi frågan om varför vi inte sänker premierna istället. Svaret är att ITP-avtalet inte tillåter att vi först sänker och sedan höjer premierna igen - om och när det skulle behövas.

35 år med premiereduktioner

Under de senaste 50 åren har premierna varit reducerade i sammanlagt 35 år. Och så länge Alectas finansiella ställning är tillräckligt stark och inga omvälvande händelser inträffar är därför en reducerad premie samma sak som - en normal premie.

Pengarna stannar i företaget

Vitsen med reducerade premier är att pengarna stannar i kundföretagen och blir inte föremål för en negativ skatte­belast­ning. Dessutom får kund­företagen maximal frihet att själva bestämma vad pengarna ska användas till.

Premiereduktioner mellan 1960 och 2017

Här ser du Alectas premiereduktioner för ITP 2 Ålderspension och ITP 2 Familjepension mellan år 1960 och 2017.

År Reduktion i procent
 1960-1961  7 %
 1962  10 %
 1963-1964  7 %
 1965-1966  10 %
 1967-1969  12 %
 1970-1974  15 %
 1975  18 %
 1976-1993  20 %
 1994-2001  0 % *
 2002  15 %
 2003-2007  -
 2008  40 %
 2009-2018  -

* Företagsanknutna medel: ca 66 miljarder kr. Överskott som 1999 fördelades ut till Alectas kundföretag för pensionsändamål. 

Även reduktioner på riskpremien

Alecta kan även ge reduktioner på risk­premien. Premierna för ITP Sjukpension och premiebefrielse reduceras under år 2017 och 2018 med 65 procent.

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!