Premiereduktioner

Alectas löfte är att varje dag jobba hårt för att våra kunder ska få ut mesta möjliga pension för sina pengar. För oss innebär det att vi ska ta så lite betalt som möjligt för försäkringarna i ITP 2.

Leva upp till vårt löfte

När det finns utrymme för att ge en premiereduktion, det vill säga att ta mindre betalt för tjänstepensionen, är det ett sätt för oss att leva upp till vårt löfte. Men för att vi ska kunna reducera premierna, måste såklart vissa förut­sättningar finnas. 

Förutsättningar för premiereduktioner i ITP 2

För det första måste Alectas finansiella ställning vara stark. För det andra måste vi först ha betalt ut dagens pensioner, ha resurser nog att klara framtida pensioner, värdesäkrat pensionerna både nu och i framtiden och ändå ha en så stark ekonomi att vi utan tvekan står stadigt på en turbulent kapitalmarknad. Först när dessa krav är uppfyllda kan det bli aktuellt med en premiereduktion.

Sänkta premier är inget alternativ

Ofta får vi frågan om varför vi inte sänker premierna istället. Svaret är att ITP-avtalet inte tillåter att vi först sänker och sedan höjer premierna igen - om och när det skulle behövas.

35 år med premiereduktioner

Under de senaste 50 åren har premierna varit reducerade i sammanlagt 35 år. Och så länge Alectas finansiella ställning är tillräckligt stark och inga omvälvande händelser inträffar är därför en reducerad premie samma sak som - en normal premie.

Pengarna stannar i företaget

Vitsen med reducerade premier är att pengarna stannar i kundföretagen och blir inte föremål för en negativ skatte­belast­ning. Dessutom får kund­företagen maximal frihet att själva bestämma vad pengarna ska användas till.

Premiereduktioner mellan 1960 och 2022

Här ser du Alectas premiereduktioner för ITP 2 Ålderspension och ITP 2 Familjepension mellan år 1960 och 2022.

År Reduktion i procent
 1960-1961  7 %
 1962  10 %
 1963-1964  7 %
 1965-1966  10 %
 1967-1969  12 %
 1970-1974  15 %
 1975  18 %
 1976-1993  20 %
 1994-2001  0 % *
 2002  15 %
 2003-2007  -
 2008  40 %
 2009-2018  -
2019 10 %
2020-2021 0 %
2022 30 %

* Företagsanknutna medel: ca 66 miljarder kr. Överskott som 1999 fördelades ut till Alectas kundföretag för pensionsändamål. 

Även reduktioner på riskpremien

Alecta kan även ge reduktioner på risk­premien. Premierna för ITP Sjukpension och premiebefrielse har mellan 2017 och 2021 reducerats med 65 procent. Under 2022 är premien för premiebefrielse vid sjukdom och föräldraledighet reducerad med 70 procent. 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice