Flera fördelar med ITP

Med ITP kan du som arbetsgivare känna dig säker på att de anställda får ett genomtänkt försäkringsskydd och bra anställningsvillkor. När du behöver hjälp med innehållet finns vi där för din skull. Vårt uppdrag är att hjälpa dig.

Ett färdigt försäkringspaket

Kollektivavtalad tjänstepension är ett smidigt försäkringspaket med ett innehåll som ger de anställda ett pensions­­spar­ande, en sjuk­­försäkring och ersätt­ning till de närmaste vid dödsfall. Eftersom paketet redan är färdig­förhandlat slipper du själv bland annat att göra egna upp­handl­ingar och löpande utvärdera de valbara försäkrings­­alternativen. Med ITP görs allt detta av Collectum. 

Riktigt låga avgifter ger mer pension

För en ensam arbetsgivare är det svårt att förhandla sig till bättre priser än vad parterna lyckats med i upphandlingar med de enskilda pensions­bolagen. Med ITP tar du rygg på det största och få lika bra villkor själv. Inom ITP är avgifterna sett 1,5 procent lägre än på marknaden i övrigt. Det betyder mer än 50 procent mer i pension för dina anställda.

Illustration kontakta ossHjälp när du behöver

På Alecta jobbar vi bara med kollektiv­avtal­ade tjänstepensioner. Vårt enda upp­drag är att hjälpa dig och du har alltid tillgång till kostnadsfri hjälp av våra pensionsexperter. Upptäck också webb­tjänsterna i vårt internet­kontor som ingår i ITP-paketet, där du bland annat kan göra egna beräkning­ar och få prog­noser för företagets premier.

Anpassa det du kan och vill

ITP är en anpassningsbar pensions­­lösning som gör att du som arbets­givare kan erbjuda extra pensions­­­avsättningar till alla eller vissa anställda. Samma flexi­bil­i­tet gäller för hur tjänste­pensionen ska finans­ieras - välj mellan försäkring i Alecta eller skuldför pensions­­åtaganden enligt det så kallade PRI-systemet.

Regelbundna upphandlingar

Arbetsmarknadens parter har gett Collectum i uppdrag att regelbundet upp­handla de försäkringsbolag som de anställ­da ska kunna välja att placera sin pension hos. Genom höga krav på avkast­ning och låga avgifter säker­ställer det att lösningarna håller hög kvalitet också långt in i framtiden.

Hundra år har satt sina spår

Vi har arbetat med tjänstepensioner sedan 1917 och har många års erfaren­het som gör att vi kan ge mycket bra villkor för sjuk­­försäkr­ingen, riktigt låga avgifter på pensionssparandet och service till de anställda med löpande information om hur pensionskapitalet utvecklas.

Läs mer

Alecta 100 år

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice