Basbeloppen och premierna för tjänstepensionen

Det finns flera olika basbelopp - prisbasbelopp, inkomstbasbelopp och det förhöjda prisbasbeloppet. Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen i Sverige medan prisbasbeloppet följer prisutvecklingen.

Varje år fastställer regeringen vilka basbelopp som ska gälla för det kommande året. De nya beloppen träder i kraft den 1 januari.

Då använder vi prisbasbeloppet

Vi använder prisbasbeloppet när vi beräknar

  • ITP Sjukpension (för lönegränsen 7,5 och 10 prisbasbelopp).
  • Ersättning från Tjänstegruppliv­försäkringen, TGL.
  • ITP Familjeskydd och ITPK.

Då använder vi det förhöjda prisbasbeloppet

Vi använder det förhöjda prisbasbeloppet när vi beräknar

  • ITP Familjeskydd (tecknat före april 2008).

Då använder vi inkomstbasbeloppet

Vi använder inkomstbasbeloppet när vi beräknar

  • ITP 2 Ålderspension och ITP 2 Familjepension.
  • Premier för ITP 1 Ålderspension.
  • ITP Sjukpension (för lönegränsen 20 och 30 inkomstbasbelopp).

Basbelopp 2023

Antal Inkomstbasbelopp 2023 Prisbasbelopp 2023 Förhöjt prisbasbelopp 2023
1 74 300 kr  52 500 kr  53 500 kr
7,5 557 250 kr 393 750 kr  
10  743 000 kr 525 000  
20 1 486 000 kr    
30  2 229 000 kr    

Basbelopp 2024

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet, det förhöjda prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet för 2024. Prisbasbeloppet blir 57 300 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet 58 500 kronor. Inkomstbasbeloppet blir 76 200 kronor.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice