Basbeloppen och premierna för tjänstepensionen

Det finns flera olika basbelopp - prisbasbelopp, inkomstbasbelopp och det förhöjda prisbasbeloppet. Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen i Sverige medan prisbasbeloppet följer prisutvecklingen.

Varje år fastställer regeringen vilka basbelopp som ska gälla för det kommande året. De nya beloppen träder i kraft den 1 januari.

Då använder vi prisbasbeloppet

Vi använder prisbasbeloppet när vi beräknar

  • ITP Sjukpension (för lönegränsen 7,5 och 10 prisbasbelopp).
  • Ersättning från Tjänstegruppliv­försäkringen, TGL.
  • ITP Familjeskydd och ITPK.

Då använder vi det förhöjda prisbasbeloppet

Vi använder det förhöjda prisbasbeloppet när vi beräknar

  • ITP Familjeskydd (tecknat före april 2008).

Då använder vi inkomstbasbeloppet

Vi använder inkomstbasbeloppet när vi beräknar

  • ITP 2 Ålderspension och ITP 2 Familjepension.
  • Premier för ITP 1 Ålderspension.
  • ITP Sjukpension (för lönegränsen 20 och 30 inkomstbasbelopp).

Basbelopp 2022

Antal Inkomstbasbelopp 2022 Prisbasbelopp 2022 Förhöjt prisbasbelopp 2022
1 71 000 kr  48 300 kr  49 300 kr
7,5 532 500 kr 362 250 kr  
10  710 000 kr 483 000 kr  
20 1 420 000 kr    
30  2 130 000 kr    

Basbelopp 2023

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet, det förhöjda prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet för 2023. Prisbasbeloppet blir 52 500 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet 53 500 kronor. Inkomstbasbeloppet blir 74 300 kronor.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice