Utlandsguiden hjälper dig försäkra rätt

När en anställd ska arbeta utomlands kan både ITP och TGL fortsätta att gälla. Men ibland behöver arbetsgivaren täcka upp det som försvinner i svensk allmän försäkring. Då finns ITP Utland som förstärker skyddet i ITP.

Vår Utlandsguide tar inte hänsyn till några skattefrågor, varken för den anställde eller för dig som arbetsgivare. Men vi vill ändå påpeka att det är viktigt att känna till att det finns länder där ITP försäkringen ses som en förmån som ska förmånsbeskattas av den anställde i arbetslandet.

Har du frågor kring detta, kontakta Skatteverket eller en skattekonsult. 

Läs mer

Här kan du läsa mer om ITP Utland
Så fungerar ITP med ITP Utland - en lathund

Utlandsguiden

Illustration av papegoja

Om du som arbetsgivare behöver komplettera den anställdes försäkringsskydd, beror på:

 • vilken anställningsform som ska gälla
 • i vilket land den anställde ska arbeta
 • hur länge utlandstjänsten ska vara.
Välj anställningsform

Du har valt: Utsänd

Var ska den anställda arbeta?

Här ser du vilka länder som är EU-länder och vilka som är konventionsländer. Ett konventionsland är ett land utanför EU/EES, som Sverige har samordnat reglerna för socialförsäkringen med. 

Var ska den anställde arbeta?

Se vilka länder som räknas som EU/EES-land, konventionsland och övrigt land.

Du har valt: Utsänd > EU/EES-land

Hur länge ska den anställde vara utsänd?

Enligt EU-förordningen 883/2004 gäller olika regler beroende på hur länge den anställde ska vara utsänd.

Hur länge ska den anställde vara utsänd?

Du har valt: Utsänd > EU/EES-land > Upp till 24 månader

Vanlig ITP och TGL gäller

ITP och TGL gäller som vanligt, men du bör:

 • Skaffa utsändningsintyg från Försäkringskassan.
 • Komplettera med en läkekostnadsförsäkring (LFU). Läs mer om den på Collectums hemsida.

Ska den anställde vara utsänd längre än 24 månader kan man söka dispens hos Försäkringskassan för att få stanna i svensk allmän försäkring i upp till 5 år.

I övrigt behöver du inte göra någonting!

Du har valt: Utsänd > EU/EES-land > Längre än 24 månader

Följande gäller

 • Den anställde kommer att skrivas ut ur svensk allmän försäkring.*
 • ITP Utland ska tecknas.
 • Komplettera med en läkekostnadsförsäkring (LFU).
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) fortsätter att gälla.
 • Arbetsgivaren betalar inga arbetsgivaravgifter i Sverige.
 • Ingen särskild löneskatt ska betalas på premierna.
 • Avdragsrätten för ITP-premien gäller endast om lönen betalas ut i Sverige.

* Ska den anställde vara utsänd längre än 24 månader kan man söka dispens hos Försäkringskassan för att få stanna i svensk allmän försäkring i upp till 5 år. Får den anställde dispens, gäller samma regler som för Utsänd upp till 24 månader.

Så här tecknar du ITP Utland?

Du har valt: Utsänd > Konventionsland

Följande gäller

 • Sociala avgifter ska betalas enligt konventionen.
 • ITP eller ITP Utland tecknas beroende på konvention och utsändningstid.
 • Särskild löneskatt ska fortsätta att betalas i Sverige.
 • Läkekostnadsförsäkring (LFU) ska tecknas.
 • Trygghetsförsäkring (TFA) gäller vid arbetsskada.

Kontakta oss gärna så reder vi ut begreppen kring hur de olika konventionerna ser ut. Du når oss på telefon 08-441 62 00.

Så här tecknar du ITP Utland?

Du har valt: Utsänd > Övrigt land

Hur länge ska den anställde vara utsänd?

Hur länge ska den anställde vara utsänd?

Du har valt: Utsänd > Övrigt land > Upp till 12 månader

Vanlig ITP gäller

ITP och TGL gäller som vanligt, men du bör:

 • Den anställde ska kontakta Försäkringskassan för att meddela om arbete utomlands upp till 12 månader. Tel 0771 - 524 524.
 • Komplettera med en läkekostnadsförsäkring (LFU). Läs mer om den på Collectums hemsida.

I övrigt behöver du inte göra någonting!

Du har valt: Utsänd > Övrigt land > Längre än 12 månader

Följande gäller

 • Den anställda skrivs ut ur svensk allmän försäkring.
 • ITP Utland gäller.
 • Läkekostnadsförsäkring (LFU) ska tecknas.
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA fortsätter att gälla.
 • Inga arbetsgivaravgifter betalas.
 • Ingen löneskatt betalas på premierna.
 • Ingen avdragsrätt om lönen betalas i arbetslandet.
 • Lönen betalas fortfarande i Sverige - avdragsrätten finns kvar.

Så här tecknar du ITP Utland?

Du har valt: Dubbelanställd

Var ska den anställde arbeta?

Här ser du vilka länder som är EU-länder och vilka som är konventionsländer. Ett konventionsland är ett land utanför EU/EES, som Sverige har samordnat reglerna för socialförsäkringen med. 

Var ska den anställde arbeta?

Se vilka länder som räknas som EU/EES-land, nytt EU/EES-land,  konventionsland och övrigt land.

Du har valt: Dubbelanställd > EU/EES-land

Följande gäller

 • Den anställda skrivs ut ur svensk allmän försäkring.
 • ITP/ITP Utland gäller inte, men kan tecknas.
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA upphör att gälla.
 • Inga arbetsgivaravgifter betalas.
 • Ingen löneskatt betalas på premierna.

Så här tecknar du ITP Utland?

Du har valt: Dubbelanställd > Nytt EU/EES-land

Följande gäller

 • Den anställda skrivs ut ur svensk allmän försäkring.
 • ITP/ITP Utland gäller inte, men kan tecknas.
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA upphör att gälla.
 • Inga arbetsgivaravgifter betalas.
 • Ingen löneskatt betalas på premierna.

Så här tecknar du ITP Utland?

Du har valt: Dubbelanställd > Konventionsland

Följande gäller

 • Den anställda skrivs ut ur svensk allmän försäkring.
 • ITP/ITP Utland kan tecknas.
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA upphör att gälla.
 • Inga arbetsgivaravgifter betalas.
 • Ingen löneskatt betalas på premierna.

Så här tecknar du ITP Utland?

Du har valt: Dubbelanställd > Övrigt land

Följande gäller

 • Den anställda skrivs ut ur svensk allmän försäkring.
 • ITP Utland ska tecknas, men kan avtalas bort.
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA upphör att gälla.
 • Inga arbetsgivaravgifter betalas.
 • Ingen löneskatt betalas på premierna.

Så här tecknar du ITP Utland?

Du har valt: Lokalt anställd

ITP upphör att gälla

Avanmäl den anställde från försäkringen hos Collectum.
Telefon 08-508 981 00

Behöver du mer hjälp?

Kontaktuppgifter finns på Kontakta oss.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice