Arbetsgivardeklaration, AGI, på individnivå

Ändringar i skatteförfarandelagen (SFL 2011:1244) innebär att arbetsgivare, sedan den 1 januari 2019, varje månad ska redovisa löneutbetalningar, skatteavdrag och förmåner både för sina nuvarande och tidigare anställda till Skatteverket.

Arbetsgivaren gör det genom att skicka in Arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI. Utbetalningar av tjänstepension i försäkring är undantagna från kraven på månatliga AGI men tjänstepensioner i egen regi måste rapporteras.

Arbetsgivare med egen regi-lösning genom PRI

Alecta har nu tillsammans med PRI arbetat fram en lösning för AGI-rapportering på individnivå för förmånsbestämd ITP 2 tryggad i egen regi genom PRI. Lösningen kommer att börja fungera i januari 2023.

PRI informerar arbetsgivare

PRI ger arbetsgivare all nödvändig information om hur lösningen för AGI-rapportering kommer fungera. Du som ansvarig arbetsgivare får också veta vad du behöver göra när det gäller utbetalningarna varje månad. PRI erbjuder även utbildning i ämnet.

Alecta informerar tidigare anställda

Alecta ansvarar för informationen till tidigare anställda. Vill de veta mer kan du som arbetsgivare hänvisa dem till vår sida Rapporterat till Skatteverket eller till Mina sidor på alecta.se.

Läs mer

PRI - Arbetsgivardeklaration på individnivå
Rapporterat till Skatteverket
Logga in påMina sidor

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice