En av Alectas medarbetare som hjälper dig förstå tjänstepensionen

Carolina, Efterlevandepension

Många har svårt att se skillnaden mellan ITP 1 och ITP 2. Och visst är de lika - men ändå så olika! Jag hoppas min jämförelse  ska ge dig en tydligare bild.

ITP 1 och ITP 2 - vad är skillnaden?

Den största skillnaden mellan ITP 1 och ITP 2 är att ITP 1 är en premiebestämd försäkring och ITP 2 - en förmånsbestämd. Annars är innehållet i dem väldigt lika.

I den premiebestämda ITP 1 vet du som arbetsgivare vilken kostnad du har för varje anställd. Premien för ålderspensionen är bestämd på förhand till minst:

 • 4,5 procent på lön* upp till 41 750 kronor/månad
 • 30 procent på lön* över 41 750 kronor/månad

* kontant utbetald bruttolön.

Tre olika premier i en

Premien för ITP 1 betalar den anställdas ålderspension, sjukersättning och premiebefrielsePremiebefrielsen gör så att arbetsgivaren slipper att betala hela eller delar av premien för ITP 1 när en anställd är sjuk eller föräldraledig. För den anställda innebär försäkringen att pengar fortsätter att betalas in på pensions­kontot trots sjukdomen.

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Förutom ITP 1 ska den anställda även ha Tjänstegrupp­livför­säkring, TGL. TGL ingår inte i ITP-avtalet utan är ett eget kollektiv­avtal. När du som arbets­givare anmäler en anställd till ITP 1, tecknar du även TGL för den anställda. 

Läs mer

Premiebefrielse
Vad kostar ITP 1? Räkna på Collectums hemsida

Ålderspensionen i ITP 2 är förmånsbestämd. Det betyder att pensionens storlek (förmånen) är bestämd i förväg som en viss procent av den anställdas lön.

Årslön Pension
i procent av lön
upp till 501 000 kr 10 procent
501 000 kr - 1 336 000 kr 65 procent
1 336 000 kr - 2 004 000 kr 32,5 procent

Med en förmånsbestämd pension går det därför att få en bra bild av hur stor pensionen kommer att bli. På Mina sidor på alecta.se och på Minpension.se är det enkelt för en anställd att se vilka belopp det handlar om.

Inte alltid samma premie

Däremot är det lite svårare att säga exakt vilken premie som arbetsgivaren ska betala. Den kan variera från år till år. Och från person till person. Premiens storlek beror nämligen på så varierande saker som den anställdas lön, ålder och hur många år den anställda arbetat och tjänat in till sin pension.

Flera olika premier

Premien för ITP 2 består egentligen av flera olika premier. Det är premier för

 • ITP 2 Ålderspension
 • ITP 2 Familjepension (för anställda med lön över 7,5 inkomstbasbelopp)
 • ITPK (en kompletterande ålderspension)
 • ITP 2 Sjukpension
 • Premiebefrielseförsäkring
 • Utjämningspremie (finansierar premiemaximering i ITP 2).

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Förutom ITP 2 ska den anställde även omfattas av Tjänstegruppliv­­för­säkring, TGL. TGL ingår inte i ITP-avtalet utan är ett eget kollektivavtal. När du som arbets­givare anmäler en anställd till ITP 2, tecknar du även TGL för den anställda. 

Läs merLäs mer

Vad kostar en anställd med ITP 2? 
Premiebefrielse för ITP 1 och ITP 2
Premiemaximering i ITP 2

I ITP-avtalet står det vem som ska ha ITP 1 och vem som ska ha ITP 2 och så här säger huvudregeln:

 • Den premiebestämda ITP 1 gäller för anställda som är födda 1979 eller senare.
 • Den förmånsbestämda ITP 2 gäller för anställda som är födda 1978 eller tidigare.


Men det finns två undantag:

 1. När ett företag tecknar kollektivavtal går det att ansöka om att ITP 1 ska gälla för alla anställda oavsett ålder. Om företaget får sin ansökan beviljad, syns det på försäkrings­bekräftel­sen från Collectum.
 2. Anställda som är födda 1978 eller tidigare och tjänar minst 10 inkomst­basbelopp, kan komma överens med arbetsgivaren om att helt gå över till den premiebestämda ITP 1.
ITP 1 ITP 2
Den anställdas försäkringar och förmåner
 • ITP 1 Ålderspension (från 25 år)
 • ITP 1 Sjukpension
 • ITP 1 Familjeskydd (valbart)
 • ITP 1 Återbetalningsskydd (valbart)
 • Tjänstegrupplivförsäkring, TGL (tecknas separat)
 • ITP 2 Ålderspension (från 28 år)
 • ITP 2 Sjukpension
 • ITP Familjepension (krävs lön över 7,5 ibb)
 • Tjänstegrupplivförsäkring, TGL (tecknas separat)
 • ITPK Återbetalningsskydd (valbart)
 • ITPK Familjeskydd (valbart)
Premiebefrielse

Arbetsgivaren är helt eller delvis premiebefriad när:

 • En anställd är sjukskriven längre än 14 dagar till 25 procent eller mer.
 • En anställd är föräldraledig och har föräldrapenning (upp till 13 månader per barn).
 • En anställd är föräldraledig för vård av eget barn (tillfällig föräldrapenning).

Arbetsgivaren är helt premiebefriad när:

 • En anställd är sjuk till 25 procent eller mer.
 • En anställd är sjuk längre än 90 dagar eller mer än sammanlagt 105 dagar under en 12 månaders period.
Lön som ger pension  

Kontant utbetald bruttolön

Anmäl kontant utbetald bruttolön varje månad till Collectum, så slipper företaget eventuella retroaktiva premier och premietillägg.

 

Årslön

Anmäl ny årslön till Collectum vid ett årsskifte eller när lönen ändras, så slipper företaget eventuella retroaktiva premier och premietillägg.

Kollektiv slutbetalning av ålderspensionen  
Finns ej. Kollektiv slutbetalning finns
Premiemaximering
 Finns ej. Premiemaximering finns
Internetkontor
I Collectums internetkontor administrerar du själv ändringar för både ITP 1 och ITP 2. I Alectas internetkontor får du en överblick över förmåner och kostnader för ITP 2.

Med två avsnitt à 20 minuter ger Minpensionspodden en fullödig bild av vad ITP 1 och ITP 2 är. I en intervju med Alectas pensionsekonom Staffan Ström, sätter de ITP 1 och ITP 2 på kartan bland alla olika tjänstepensioner.

Förutom en genomgång av de viktigaste skillnaderna mellan ITP 1 och ITP 2 förmedlar podden en bild av en mycket enklare tjänstepension än vad många brukar lyckas med. Lyssna här!

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice