Alectas medarbetare förklarar priset för ITP

Malin, Produkt och parter

När vi sätter prislappen för ITP tar vi  hänsyn till många olika faktorer. Men våra beräkningar går alltid ut på två saker - pensionen ska räcka länge och den ska behålla sitt värde långt in i framtiden.

Därför kostar ITP olika från år till år

När företagets kostnader för tjänstepension­en ändras beror det ofta på att vi har fått in nya uppgifter om till exempel den anställdas lön och därför justerat premien. Men det kan också bero på annat.

Arbetsgivarens premie för ålderspensionen i ITP 1 är procentuell och minst:

 • 4,5 procent på lön under 7,5 inkomst­basbelopp, och
 • 30 procent på lön över 7,5 inkomst­basbelopp.

Därför blir premien lägre 

När inkomstbasbeloppet höjs, kan det få till följd att en större del av eller hela den anställdas lön hamnar under 7,5 inkomst­basbelopp och där är arbetsgivarens premie är lägre.

Premien för ålderspensionen i ITP 2 är individuell och som arbetsgivare betalar du därför olika mycket i premie beroende på den anställdas ålder, lön och tidigare intjänad pension. Din kostnad är också olika för den del av den anställdas lön som ligger över respektive under 7,5 inkomstbasbelopp.

Olika inkomstintervall ger olika premier

Om fakturan ändras i början av året hänger det många gånger ihop med att inkomstbasbeloppet har höjts. För när inkomstbasbeloppet höjs, kan det få till följd att en större del av eller hela den anställdas lön hamnar under 7,5 inkomst­bas­belopp. I det inkomstintervallet är pensionen som den anställda ska få lägre och därför också din premie.

siffror

Alecta är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Det betyder att det är företagen och deras anställda som får del av vinsten när det går bra för oss. För företagen handlar det om lägre premier och för de anställda om högre pensioner.

Då kan det bli tal om premiereduktioner

När våra tillgångar med marginal täcker de pensionslöften vi har till de försäkr­ade, bestämmer Alectas styrelse om vi kan reducera arbetsgivarnas premier under det kommande året. Under de senaste 50 åren har premierna varit reducerade i sammanlagt 30 år.

Läs mer

Alectas premiereduktioner mellan 1960 och 2017
Frågor och svar om ITP premier 2020

En annan sak som sker varje år och som kan påverka premien, är om Alectas styrelse bestämmer att den intjänade pensionen (den del av pensionen som redan är betald och som kallas fribrev) ska räknas upp eller inte.

Uppräkning som motsvarar inflationen

Om det blir en uppräkning, räknar vi fram och höjer värdet på fribreven. Uppräkningen gäller ITP 2 Ålderspension och ITP 2 Familjepension och motsvarar normalt inflationen. Tack vare uppräk­ningen blir en större del av pensionen betald och därför minskar kostnaden för arbetsgivaren. 

Varje år ser vi över alla premier för att vara säkra på att arbetsgivaren betalar rätt premie. Alecta ska varken ta ut en för hög eller för låg premie. Men när sådant förändras som att fler eller färre är sjukskrivna, att vi lever längre etc. – justerar vi prislappen.

Styrelsen beslutar om riskpremierna 

Det är Alectas styrelse som bestämmer om nästa års riskpremier (premier för ITP Sjukpension, ITP Familjeskydd och Premiebefrielse). Styrelsen fattar även beslut om pensionstillägg, uppräkningar av fribrev och eventuella premie­reduk­tioner.

Andra premier är individuella 

Premierna för ålderspensionen i ITP är däremot individuella och påverkas därför av hur inkomstbasbeloppet ändras och den anställdas ålder och lön.

Läs mer

Frågor och svar om ITP premier 2020

Den frilagda premien* är en upplysning om kostnaden för ålderspension, familjepension, premiebefrielse och utjämningspremie i ITP 2 på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. 

Den frilagda premien påverkas av:

 1. Höjt inkomstbasbelopp
  När inkomstbasbeloppet höjs - sänks den frilagda premien.

 2. Uppräknade fribrev
  Om det blir en uppräkning av fribreven (intjänad pension)- sänks den frilagda premien.

 3. Premiereduktioner
  Om det blir premiereduktioner för ålders- och familjepensionen i ITP 2 - sänks den frilagda premien.


* Man brukar tala om den frilagda premien när en anställd som tjänar över 10 inkomstbasbelopp väljer en annan pensionslösning än ITP.

Läs mer

Läs mer om andra pensionslösningar än ITP

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice