Löneväxling kan vara både bra och dåligt

Vid en löneväxling avstår den anställda en del av sin lön för att istället få en annan förmån, till exempel ett extra pensions­sparande. Men löneväxling passar långt ifrån alla även om du som arbetsgivare till någon del kan påverka hur förmånligt det kan bli.

Med kollektivavtal på jobbet blir det många gånger onödigt att erbjuda löne­­växling eftersom behovet av ett extra pensionssparande då inte är så stort. Men för anställda som vill och har råd att spara extra utöver den ordinarie tjänste­­pension­en, kan löneväxling ibland vara ett alternativ.

Förutsättningar för en löneväxling

För att en löneväxling ska vara ett möjligt sparande behöver den anställda:

  • Ha en lön över cirka 51 300 kronor/månad.
  • Ha utrymme för att sänka lönen (till exempel vid en lång sjukskrivning).
  • Inte behöva komma åt sparkapitalet före pensionen.

Engagerad i den anställdas privata ekonomi

Som arbetsgivare bestämmer du om det överhuvudtaget ska vara möjligt att löneväxla eller inte. För genom att tillåta löneväxling engagerar du dig också i de anställdas privata pensionssparande. 

Konsekvenser för dig som arbetsgivare

En ökad administration

Som arbetsgivare ligger det på dig att ta fram och löpande uppdatera företagets policy för löneväxling. I policyn bör det till exempel finnas en beskrivning över när och hur en löneväxling startar, hur den kan avslutas, hur avdragsrätten gäller och vilka löne­avdrag som kan göras. För varje medarbetare som det blir aktuellt med en löneväxling bör du som arbetsgivare även skriva ett avtal som bekräftar vad ni kommit överens om.

Besluta kring skatt

Vid en löneväxling betalar du särskild löneskatt på den extra tjänste­pensions­premien (istället för en social­försäkrings­avgift på den bort­växlade lönedelen). Det gör att din kostnad blir cirka 5,8 procent lägre och besparingen du därmed gör, kan användas för att ge den anställda en högre insättning till tjänste­pensionen.

Det innebär att du betalar lite mindre i skatt och du kan välja att använda besparingen till att ge den anställda en högre insättning till tjänstepensionen. Om löneväxlingen inte ska ge högre skattekostnader för dig som arbetsgivare, får den extra insättningen vara högst cirka 5,8 procent av den bortväxlade lönen. Eller - så väljer du att behålla hela eller delar av skillnaden som kompensation för den ökade administrationen.

Konsekvenser för den anställda

Fördelar

Den anställda avstår till exempel 1 000 kronor i månaden av sin lön och kan istället få en premie på cirka 1 058 kronor insatt till ett extra pensions­sparande (om du som arbetsgivare erbjuder det). Det kan vara ett sätt att spara till en högre pension även om den anställda då får ut mindre i lön varje månad. Den anställda slipper betala onödiga avgifter om löneväxlingen görs som en förstärkning av den kollektivavtalade tjänstepensionen. 

Nackdelar

Vid en löneväxling kan ibland andra ersättningar och förmåner påverkas. Det här måste den anställda själv ha koll på:

  • Sjukpenningen och den tillfälliga föräldrapenningen från Försäkrings­kassan blir lägre om en anställd har lön under 10 prisbasbelopp*.
  • Föräldrapenningen från Försäkrings­kassan minskar om en anställd har lön under 10 prisbasbelopp*.
  • Den lagstadgade ålderspensionen blir lägre om den anställda efter löne­växlingen har en lön under 8,07 inkomstbasbelopp*.
  • ITP Sjukpension blir lägre.

*Lönegränserna gäller lön efter löneväxling.

Läs mer

Basbelopp 2024

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice