A till Ö för arbetsgivare

A till Ö för arbetsgivare är vårt försök att hjälpa dig att hitta bland alla olika för­säkringar, förmåner och begrepp som vi dagligen använder i försäkrings­världen. Och på Alecta.

Som du ser har vi helt enkelt sorterat informationen i bokstav­s­ordning. Du behöver alltså inte veta hur allt hänger ihop för att hitta. Vi hoppas att det här upplägget ska hjälpa dig att hitta den information du behöver, men saknar du något ämne, område eller försäkring - hör av dig så ser vi till att komplettera listan.

A

Andra pensionslösningar än ITP
Avdragsrätt
Avgångspension

F

Finansiering av ITP 2

I

IFR/IAS 19
Inlösen av pensionsskuld i PRI
ITP Sjukpension
ITP Utland

L

Löneväxling

P

Premiebefrielse
Premiemaximering
Premiereduktioner

S

Samordning
Slutbetalning av ITP 2
Särskild löneskatt ITP 2

T

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Ä

Ändrad pensionsålder

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!