Pensionskostnader för förmånsbestämd pension i ITP 2

Här hittar du statistik över kostnaden för sparförmåner inom ITP 2 (ålders- och familjepension). Uppgifterna är baserade på samtliga försäkrade inom ITP 2.

Tabellerna visar den genomsnittliga kostnaden för en försäkrad med förmåns­bestämd ITP 2. Den översta tabellen visar försäkrade med förmåner under 7,5 inkomstbasbelopp, medan den undre visar försäkrade med förmåner mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp.

Premien för ITPK ingår inte i siffrorna ovan utan tillkommer med 2 procent för alla försäkrade. Inte heller premier för sjukförsäkring och premiebefrielse ingår.

Tabellerna är uppdelade i två block

Det vänstra blocket "Pensionspremie" - visar både den genomsnittliga kostnaden för samtliga försäkrade och medelvärdena för den högsta respektive lägsta femtedelen.

Det högra blocket "Genomsnittspremie fördelad per förmån" -visar den genomsnittliga kostnaden uppdelad per förmån (ålderspension och familjepension), och den premiereduktion* som Alecta löpande ger på premien.

Premien för ITPK

Premien för ITPK ingår inte i siffrorna ovan utan tillkommer med 2 procent för alla försäkrade.

*Premiereduktionen motsvarar omtarifferingsavdrag och premierabatter. Även nettot av utjämning och premiemaximering ingår. Dessa är en del av Alectas premiesättning och kan därför variera från år till år.

Historiska premier

Historiska pensionskostnader för förmånsbestämd pension i ITP

Kostnad i procent av lön för ITP 2. Avser kostnad för förmåner upp till 7,5 inkomstbasbelopp.

Pensionspremie Genomsnittspremie fördelad per kategori
Ålder Genom-snitt Under genom-snitt Över genom-snitt Total-premie (netto)

Ålders-pension

Familje-pension Premie-reduktion
40-44 4 % 3 % 5 % 4 % 4 % - 2 %
45-49 4 % 3 % 5 % 4 % 4 % - 2 % 
50-54 4 % 3 % 5 % 4 % 4 % - 2 %
55-59 4 % 2 % 5 % 4 % 4 % - 2 %
60-64 3 % 0 % 5 % 3 % 3 % - 2 %
Alla 4 % 2 % 5 % 4 % 4 % - 2 %

Kostnad i procent av lön för ITP 2. Avser kostnad för förmåner mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp.

Pensionspremie Genomsnittspremie fördelad per kategori
Ålder Genom-snitt Under genom-snitt Över genom-snitt Total-premie (netto)

Ålders-pension

Familje-pension Premie-reduktion
40-44 33 % 23 % 45 % 33 % 31 % 3 % 20 %
45-49 35 % 22 % 48 % 35 % 32 % 3 % 21 %
50-54 38 % 19 % 56 % 38 % 35 % 3 % 24 %
55-59 42 % 6 % 66 % 42 % 38 % 3 % 31 %
60-64 32 % 0 % 68 % 32 % 29 % 3 % 32 %
Alla 37 % 9 % 60 % 37 % 34 % 3 % 26 %

Någon möjlighet att lämna statistik för intervallet 20 - 30 inkomstbasbelopp saknas idag eftersom det statistiska underlaget inte är tillräckligt stort för att vi ska kunna lämna en tillförlitlig uppgift.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice