Premier för ITP 2

Den premie som arbetsgivaren betalar för ITP 2 består egentligen av flera olika premier. Här ser du vilka förmåner som ingår och vad kostnaden är för dem under 2023 och 2024.

ITP 2 Premie på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp Premie på lön mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp
Ålderspension Individuell Individuell
ITPK 2 % 2 %
Familjepension - Individuell
Sjukpension 2023: 0,03 %*
2024: 0,028 %*
2023: 0,117 %*
2024: 0,101 %*
Premiebefrielse**** 2023: 0,22 %**
2024: 0,145 %**
2023: 1,816 %**
2024: 1,48 %**
Utjämningspremie*** 2023: 0,20 %
2024: 0,20 %
2023: 0,20 %
2024: 0,20 %

*Här gäller 10 prisbasbelopp.
**Här ingår även premien för slutbetalning av ITP 2.
***Finansierar maxpremien i ITP 2.
****Vid alternativ ITP är premien för lön över 7,5 inkomstbasbelopp 0,054 % för 2023 och 0,05 % för 2024. 

Premiebefrielse, kompletterande premier (procent av premien)
2023 1,12 %
2024 1,40 %

Läs mer

Frågor och svar om premier för 2024

Flera faktorer påverkar premien

Det är flera faktorer som påverkar storleken på premien för den anställdas ITP 2. Lön, ålder, tidigare intjänad pension är några saker. Men också sådant som hur länge vi förväntas leva och hur inkomst­basbeloppet förändras varje år påverkar premien.

Tre olika typer av premier

Premierna i ITP 2 kan vara procentuella, individuella eller fasta och även det påverkar premiens storlek.

Procentuell premie

Den procentuella premien beräknas utifrån en viss bestämd procent av den anställdes lön. Du betalar en procentuell premie för den anställdes sjukpension, premiebefrielse och ITPK. Dessutom debiteras du en utjämnings­premie som även den är procentuell. 

Individuell premie

För ålderspensionen och familjepensionen i ITP 2 betalar du en individuell premie.

  • Här räknar vi först fram förmånen (den pension eller ersättning som försäkringen ska ge) utifrån den anställdas lön.
  • Därefter tittar vi på den anställdas ålder eftersom den avgör hur lång tid du som arbetsgivare har på dig att betala klart förmånen.
  • Vi tar också hänsyn till hur stor del av förmånen som redan är betald och de antaganden vi kan göra om bland annat de försäkrades livslängd. 

Fast premie

Du betalar en fast premie för Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL. En fast premie är ett bestämt belopp i kronor. TGL kostar alltid lika mycket för alla oavsett lön och ålder. Premien för TGL har sedan 2019 varit 26 kronor per månad. Från 2024 är premien 31 kronor.

Alecta beräknar premien - Collectum skickar fakturan

Det är vi på Alecta som räknar fram premien för ITP 2 och det är Collectum som skickar dig fakturan. 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice