Premiebefrielse

Arbetsgivare med ITP behöver inte betala hela eller delar av premien för en anställd som är sjuk eller föräldraledig. Det ser en särskild försäkring om premiebefrielse till. Premiebefrielsen tecknas alltid i Alecta.

Premiebefrielseförsäkringen är också bra för den anställda som inte går miste om några inbetalningar till sin tjänstepension under sjuk­skrivnings­tiden (gäller för ITP 1 och ITP 2), och vid föräldraledighet (gäller endast för ITP 1).

Krav på ersättning från Försäkringskassan

Premiebefrielseförsäkringen fungerar lite olika beroende på om den anställda har ITP 1 eller ITP 2. Men samma förut­sätt­ningar gäller för båda - den anställda måste beviljas ersättning från Försäkringskassan för att premie­befrielsen ska gälla.

Om den anställda har ITP 1

För ITP 1 gäller premiebefrielsen både när den anställda är sjuk och föräldra­ledig. Den anställda går inte miste om några inbetalningar till sin tjänste­pension under sjuk­skrivnings­tiden och föräldraledighet (även vård av barn). Som arbetsgivare betalar du en lägre eller ingen premie alls när:

 • En anställd är sjukskriven mer än 14 dagar.
 • En anställd är föräldraledig och har föräldrapenning.
 • En anställd är föräldraledig för vård av eget barn och får tillfällig föräldra­penning.

Sjukskriven utan att förlora pension

Premiebefrielsen i ITP 1 gäller alltid i samma utsträckning som den anställda är sjuk. Är den anställda borta från jobbet helt och hållet, betalar du som arbets­givare inga premier. Är den anställda bara sjuk till viss del betalar arbetsgivaren premier som motsvarar deltidslönen och Alecta fyller på med resten. Det betyder att den anställda behåller hela sitt försäkringsskydd även om arbetsgivaren inte behöver betala full premie.

Sjuk en längre tid

Om den anställda blir sjukskriven en längre tid (90 dagar och mer) måste Alecta först besluta om ITP 1 Sjukpension för att premiebefrielsen ska fortsätta att gälla. Beslutar vi att försäkringarna ska gälla, fortsätter premiebefrielsen så länge den anställda är sjuk och Försäkringskassan betalar ut ersätt­ning. Den anställda fortsätter då att tjäna in till sin ålderspension och behåller det övriga försäkringsskyddet, dock som längst till månaden innan 66-årsdagen.

Nya regler från årsskiftet

 • För dig som tillhör ITP 1 kommer inbetalningen till tjänstepensionen att kunna fortsätta fram till 66 år om du insjuknar från och med den
  1 januari 2023. För dig som blivit sjuk före den 1 januari 2023 gäller fortsatt inbetalning som längst till 65 år. 
 • För dig som tillhör ITP 2 gäller fortfarande inbetalningen till tjänstepensionen som längst till 65 år. 

Om den anställda har ITP 2

Som arbetsgivare är du helt premie­befriad när:

 • En anställd är sjuk till 25 procent eller mer.
 • En anställd är sjuk längre än 90 dagar eller mer.
 • En anställd är sjuk mer än samman­lagt 105 dagar under en 12-månadersperiod.

Sjuk en längre tid

För att premiebefrielseförsäkringen ska gälla vid en längre sjukskrivning behöver arbetsgivaren även sjukanmäla den anställda till Collectum.

När Alecta beslutat om ITP 2 Sjukpension och om rätt till premiebefrielse - gäller premiebefrielseförsäkringen från och med månaden efter den 91/106 dagen i sjukskrivningen. Premiebefrielsen gäller sedan så länge Försäkringskassan betalar ut ersättning.

Den anställda fortsätter att tjäna in ålderspension och behåller det övriga försäkringsskyddet, dock som längst till månaden innan 65-årsdagen.

Läs mer

ITP Sjukpension
Premiebefrielse för ITP 1 hos Collectum 
Internetkontoret - Sjukanmälda och premiebefriade

3 Tips för arbetsgivare

 1. Se över att lönerna stämmer innan du gör en sjuk­anmälan till Collectum. En retroaktiv lönesänkning kan medföra att en anställd får ett krav från oss eftersom vi då kan ha betalt ut en för hög ITP Sjukpension.

 2. Gör en friskanmälan till Collectum när en anställd är tillbaka och arbetar fullt ut i sin tjänst.

 3. Med tjänsten ”Sjukanmälda och premiebefriade” i vårt internetkontor, får du en god överblick över samtliga anställda som är sjukanmälda och premiebefriade.

 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice