Premiebefrielse

Arbetsgivare med ITP behöver inte betala hela eller delar av premien för en anställd som är sjuk eller föräldraledig. Det ser en särskild försäkring om premiebefrielse till. Premiebefrielsen tecknas alltid i Alecta.

Premiebefrielseförsäkringen är också bra för den anställda som inte går miste om några inbetalningar till sin tjänstepension under sjuk­skrivnings­tiden (gäller för ITP 1 och ITP 2), och vid föräldraledighet (gäller endast för ITP 1).

Krav på ersättning från Försäkringskassan

Premiebefrielseförsäkringen fungerar lite olika beroende på om den anställda har ITP 1 eller ITP 2. Men samma förut­sätt­ningar gäller för båda - den anställda måste beviljas ersättning från Försäkringskassan för att premie­befrielsen ska gälla.

Om den anställda har ITP 1

För ITP 1 gäller premiebefrielsen både när den anställda är sjuk och föräldra­ledig. Den anställda går inte miste om några inbetalningar till sin tjänste­pension under sjuk­skrivnings­tiden och föräldraledighet (även vård av barn). Som arbetsgivare betalar du en lägre eller ingen premie alls när:

  • En anställd är sjukskriven mer än 14 dagar.
  • En anställd är föräldraledig och har föräldrapenning.
  • En anställd är föräldraledig för vård av eget barn och får tillfällig föräldra­penning.

Sjukskriven utan att förlora pension

Premiebefrielsen i ITP 1 gäller alltid i samma utsträckning som den anställda är sjuk. Är den anställda borta från jobbet helt och hållet, betalar du som arbets­givare inga premier. Är den anställda bara sjuk till viss del betalar arbetsgivaren premier som motsvarar deltidslönen och Alecta fyller på med resten. Det betyder att den anställda behåller hela sitt försäkringsskydd även om arbetsgivaren inte behöver betala full premie.

Sjuk en längre tid

Om den anställda blir sjukskriven en längre tid (90 dagar och mer) måste Alecta först besluta om ITP 1 Sjukpension för att premiebefrielsen ska fortsätta att gälla. Beslutar vi att försäkringarna ska gälla, fortsätter premiebefrielsen så länge den anställda är sjuk och Försäkringskassan betalar ut ersätt­ning. Den anställda fortsätter då att tjäna in till sin ålderspension och behåller det övriga försäkringsskyddet, dock längst till 65 årsdagen.

Läs mer

Premiebefrielse för ITP 1 hos Collectum 

Om den anställda har ITP 2

Som arbetsgivare är du helt premie­befriad när:

  • En anställd är sjuk till 25 procent eller mer.
  • En anställd är sjuk längre än 90 dagar eller mer.
  • En anställd är sjuk mer än samman­lagt 105 dagar under en 12-månadersperiod.

Sjukskriven en längre tid

För att premiebefrielseförsäkringen ska gälla vid en längre sjukskrivning behöver arbetsgivaren även sjukanmäla den anställda till Collectum.

När Alecta beslutat om ITP 2 Sjukpension och om rätt till premiebefrielse - gäller premiebefrielseförsäkringen från och med månaden efter den 91/106 dagen i sjukskrivningen. Premiebefrielsen gäller sedan så länge Försäkringskassan betalar ut ersättning.

Den anställda fortsätter att tjäna in ålderspension och behåller det övriga försäkringsskyddet, dock längst till 65 års dagen.

Sjukanmäl alltid till Collectum

När en anställd blir sjuk, gör arbetsgivaren en sjukanmälan till Collectum. Därefter sköter vi resten. Det betyder att Alecta skickar ett brev till den anställda och sedan får vi löpande information om sjukperioden från Försäkringskassan.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice