Placeringsportfölj

Alecta är en av Sveriges största placerare.

Genom Alectas förmånsbestämda portföljs storlek och fokuseringen på utvalda delar av finansmarknaderna kan vi bedriva både en resursstark och kostnadseffektiv aktiv förvaltning.

Här redovisar vi vår placeringsportfölj för förmånsbestämd försäkring på 697 miljarder kronor.

Per den 30 december 2016: 

Klicka på de olika delarna för att se innehaven i respektive del

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?