Förmånsbestämd och premiebestämd

Det finns två olika typer av tjänstepension: förmånsbestämd och premiebestämd. Här kan du läsa om vad som skiljer dem åt.

Förmånsbestämd tjänstepension

I en förmånsbestämd pension är du garanterad pension motsvarande en viss procent av din slutlön vid pensionsåldern. Det spelar alltså ingen roll för dig vilken avkastning eller vilket antagande om förväntad livslängd bolaget har, det påverkar istället din arbetsgivare.

För att få full tjänstepension måste du ha tjänat in till pensionen under ett visst antal år och inbetalningarna måste normalt fortsätta fram till 65 år. Hur mycket du tjänar under de tidigare åren i ditt yrkesliv spelar därför mindre roll. Så för att få en så hög tjänstepension som möjligt när det är dags att gå i pension är det viktigt att du inte går ner i lön de sista åren.

Premiebestämd tjänstepension

Den andra typen av tjänstepension är premiebestämd. Då betalar arbetsgivaren in en summa som motsvarar en viss procent av din lön. Pensionens storlek bestäms framför allt av:

  • Hur mycket din arbetsgivare betalar in.
  • Hur avkastningen blivit.
  • Hur stora avgifter som tas ut.

För en premiebestämd pension är det viktigare att arbeta många år och ha en bra lön alla år. Det är bra att ha en hög lön i början av yrkeslivet bra eftersom du då snabbt får ett stort pensionskapital som du får ränta på år efter år fram till pensionen. Många som har premiebestämd tjänstepension har idag möjlighet att välja sparform eller pensionsförvaltare för sin tjänstepension. 

Kombination

Din tjänstepension kan vara en kombination av förmånsbestämd och premiebestämd. Ett exempel är om du är privatanställd tjänsteman och tillhör ITP 2. Då är den största delen av din tjänstepension förmånsbestämd men en del av den, ITPK, är premiebestämd.
 

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?