Alecta Optimal Pension
– en bra pension helt enkelt

Har du Alecta som förvaltare av din premiebestämda pension finns dina pensionspengar i Alecta Optimal Pension. Alecta Optimal Pension är framtagen för att dina sparpengar ska kunna växa så mycket som möjligt, utan att kosta skjortan.

Med Alecta Optimal Pension får du

låga avgifter
Alecta Optimal Pension har den lägsta avgiften inom ITP. Det betyder att du får mer pension för pengarna.

bra avkastning
Förutom låga avgifter är bra avkastning viktigt för en bra pension. Sedan starten 2007 är Alecta Optimal Pension den produkt som har haft den klart bästa avkastningen av alla traditionella försäkringar i ITP.

en garanti
Oavsett börsens upp- och nedgångar garanterar vi alltid en pension som minst motsvarar de premier som är inbetalda. Du kan aldrig få mindre, bara mer. Om du flyttar pengar till oss är det din ålder som styr garantins storlek. 

ett sparande där all vinst går tillbaka till dig som kund
Vi ägs av våra kunder och har inga aktieägare som tar ut vinst ur bolaget. Hela avkastningen går till dig som sparare varje månad.

du kan sitta lugnt i båten
Vår förvalda placeringsinriktning passar de allra flesta, så du behöver inte göra något. Men du kan själv ändra fördelningen mellan aktier och räntor om du vill.

Ordförklaringar

Jämför oss gärna med andra

Faktablad och information om Alecta Optimal Pension

Flytta till Alecta Optimal Pension

Var informationen användbar för dig?